Přímý výběr produktů: Příslušenství pro vysokotlaké čističe

Rotující mycí kartáč, RE 88 - RE 163 PLUS

Všeobecně

Rotující mycí kartáč

Rotující kartáčový věnec, ø 160 mm, nastavitelný pracovní úhel. Pro RE 88 - RE 163 PLUS.

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.