Přímý výběr produktů: Příslušenství pro vysokotlaké čističe

Mycí kartáč, RE 143 - RE 163 PLUS

Všeobecně

Univerzální čistící kartáč. Pro RE 143 - RE 163 PLUS.

672,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.