Přímý výběr produktů: Nástroje pro ošetřování řezných souprav

Měrka pro řetěz

Všeobecně

Měrka pro řetěz

K zajišťování rozteče zubů řetězu a řetězky, tloušťky vodících článků a šířky drážky vodící lišty.

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.

Návod k použití

Gebrauchsanleitungen

International Download PDF 94,4 KB