Přímý výběr produktů: Pilové řetězy

.325" Rapid Micro (RM), 1,5 mm

.325" Rapid Micro (RM), 1,5 mm: Inovační komfortní pilový řetěz s nízkými vibracemi

Všeobecně

Na bázi vysoce výkonného pilového řetězu Rapid Micro. Komfortní pilový řetěz s nízkými vibracemi, měkkým chováním při řezání a malým sklonem k chvění.

494,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.

Technická data

Rapid Micro Comfort (RMC), .325

Technická data

Technická data Hodnota
Rozteč řetězu 8,25mm/.325"
Délka lišty 1) nicht relevant
Počet článků 72 Tg

1) Z lišt a motorové jednotky vyplývá volba vhodné šířky drážky

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.