Přímý výběr produktů: Sapiny, háky, páčidla

Dřevorubecký zvedák velký

Všeobecně

S obracákem. Hmotnost ca. 3.400g. Délka 1300 mm. Certifikováno Kontrolním výborem pro lesní techniku.

2 332,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.