Přímý výběr produktů: Srpy a klíny

Hliníkový dřevorubecký klín

Všeobecně

Hmotnost 190g se záseky.

180,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.