Přímý výběr produktů: Srpy a klíny

Hliníkový klín pro práci s motorovou pilou

Certifikovaný profesionální nástroj pro těžbu dřeva

Všeobecně

Hmotnost 980g Kovaný, kompletní s dřevěnou rukojetí a kroužkem. Certifikováno Kontrolním výborem pro lesní techniku.

833,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.