Přímý výběr produktů: Pro malé příznivce

Plyšové zvířátko „ LIŠKA“

Všeobecně

Plyšové zvířátko „LIŠKA“, mimořádně měkký plyš, velikost cca 20 cm, sedící.

144,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.