Přímý výběr produktů: Příslušenství pro rozbrušovací stroje

Tlaková nádrž na vodu

Všeobecně

Tlaková nádržka na vodu

Praktická tlaková nádrž na vodu pro rozbrušovače. Obsah 10 litrů.

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.

Návod k použití

Gebrauchsanleitungen

International Download PDF 3 MB