Přímý výběr produktů: Žací hlava s plastovými noži

Sada nožů pro PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3

Pro efektivní práci

Všeobecně

Pro středně vysokou trávu. 12 ks plastových nožů pro PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3.

83,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.