Spolupráce Andreas STIHL, spol. s r.o. s Lesy ČR, s.p.

Firma STIHL v letošním roce zahájila exkluzivní spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky, s. p., Lesním závodem Konopiště v oblasti vzdělávání a prokázání kvality bezpečnosti práce s motorovou pilou.

V dubnu letošního roku se pracoviště Lesů ČR stane plnohodnotně akreditovaným k vydávání evropských certifikátů pro práci s motorovou pilou. Významnou součástí této certifikace je i osvojení bezpečných technik kácení stromů.

Systém vzdělávání je garantován evropskou autoritou s názvem EFESC European Forestry and Environmental Skills Council se sídlem v Bruselu a Národní agenturou SRN, kterou reprezentuje nejsilnější organizace dohlížející na bezpečnost a kvalitu práce v lesnictví v Německu KWF – Kuratorium fur Waldarbeit und Forsttechnik.

Pod hlavičkou EFESC jsou sdruženy lesnické vzdělávací organizace, organizace zodpovědné za bezpečnost práce, odbory, lesnické organizace, zaměstnavatelé v lesním hospodářství, výrobci lesnické techniky, a to ze 14 evropských zemí.

Všichni absolventi výuky na ČLA v Trutnově, budou během kurzu pracovat vždy s kompletní nejmodernější výbavou značky STIHL a svou kvalifikaci budou prokazovat v rámci zkoušek Lesů ČR.

Cíle tohoto vzdělání jsou:

Zvýšení kvalifikace dělníků pro práci s motorovou pilou podle jednotných evropských standardů odpovídajících nejnovějším poznatkům v technice i pracovní medicíně.
Zvýšení bezpečnosti práce při manipulaci s motorovou pilou.
Zvýšení atraktivity těžebních prací v lese a vyšší motivovanost dělnických profesí.

Evropský Certifikát pro práci s motorovou pilou (ECC) se skládá ze 4 modulů, tj. stupňů obtížnosti

M 1 – práce s motorovou pilou, údržba motorové pily a techniky řezu.
M 2 – základy zpracování slabého dříví.
M 3 – pokročilé techniky těžby stromů (slabé i silné dříví).
M 4 – technika zpracování kalamitního dříví.

 

Spolupráce STIHL a Lesy ČR

Na fotografii předává jednatel firmy Andreas STIHL, spol. s r.o. Jiří Rumplík (na fotografii uprostřed), zástupcům Lesů ČR Ing. Sahulovi a Ing. Svobodovi, výbavu značky STIHL pro zabezpečení výuky v rámci kurzů pro získání Evropského Certifikátu pro práci s motorovou pilou.