Varování před víceprvkovými kovovými řeznými nástroji pro křovinořezy/vyžínače!

Varování před víceprvkovými kovovými řeznými nástroji pro křovinořezy/vyžínače!

Víceprvkové kovové řezné nástroje (viz obrázky níže) NIKDY nepoužívejte při práci s křovinořezy  nebo vyžínači STIHL!  Jednalo by se o nedovolenou úpravu výrobku STIHL. Při použití uvedených kovových víceprvkových řezných nástrojů existuje vysoké riziko, že po nárazu řezného nástroje na překážku nebo u nástroje s vyšším opotřebením dojde k oddělení některé kovové části nástroje rotující s vysokou energií, která může následně způsobit zranění uživatele nebo jiných osob. Z minulosti je znám případ těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti, kdy pracovník v údržbě zeleně takto zranil svého kolegu, jenž na následky zranění zemřel. Z tohoto důvodu Evropská komise přijala dne 19. ledna 2012 rozhodnutí, kterým se zakazuje uvádět na trh víceprvkové kovové řezné nástroje pro křovinořezy a vyžínače ve všech členských státech EU. Na používání běžných jednoprvkových kovových řezných nástrojů nabízených firmou STIHL (žací nože) a příslušných návodů k obsluze se nic nemění a zůstávají zachovány ve stávající podobě. U  křovinořezů a vyžínačů  STIHL se jednoprvkové kovové řezné nástroje mohou používat,   pokud to návod k obsluze pro konkrétní model stroje dovoluje. STIHL doporučuje používat originální kovové řezné nástroje STIHL, které jsou vyvíjeny nejen pro specifické požadavky spotřebitelů, ale také pro optimální funkci konkrétního modelu vyžínače/křovinořezu STIHL.

Poradce k řezným nástrojům STIHL Poradce k řezným nástrojům

Využijte poradce STIHL k řezným nástrojům