Přímý výběr produktů: Příslušenství pro vysokotlaké čističe

Vodní filtr, RE 362 - RE 462 PLUS

Všeobecně

Chrání čerpadlo před nečistotou z přípojky vody 3/4". Pro RE 362 - RE 462 PLUS.

696,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.