Bezpečnostní pokyny

Při každé práci je alfou a omegou bezpečnost. Více informací o přepravě, skladování a schvalování nebezpečných látek a o vhodných ochranných oděvech najdete níže.