Přímý výběr produktů: Ostřící přístroje pro profesioní uživatele

Roznýtovací přístroj NG 4

Pro všechny běžné pilové řetězy

Všeobecně

K roznýtování všech běžných pilových řetězů.

4 978,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.