Přímý výběr produktů: Sapiny, háky, páčidla

Manipulační hák FP 10

Manipulační hák FP 10: S komfortní rukojetí

Všeobecně

Ke zvedání, přepravě a ukládání rovnaného dřeva. Komfortní rukojeť.

851,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.