Přímý výběr produktů: Sapiny, háky, páčidla

Ruční špičák - sapina

Všeobecně

Německý tvar. Zesílený. Hmotnost 500g.

818,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.