Přímý výběr produktů: Kanystry a plnící systémy

Kanystr na benzín

Všeobecně

Dodává se ve 3 provedeních od 3 l do 5 l. S registrací UN, pro motorové nářadí.

běžná cena od 146,00* akční cena od 131,00**

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

** Doporučená akční cena v Kč včetně 21 % DPH platná po dobu trvání akce.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.