Přímý výběr produktů: Kanystry a plnící systémy

Nalévací hrdlo s uzávěrem, černé

Ausgießer: Für sauberes Dosieren und Umfüllen

Všeobecně

Vylévací hrdlo s víčkem, příslušenství kombinovaný kanystr.

90,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.