Přímý výběr produktů: Kanystry a plnící systémy

Nalévací hrdlo s uzávěrem, černé

Nalévací hrdlo s uzávěrem: Pro čisté dávkování a stáčení

Všeobecně

Vylévací hrdlo s víčkem, příslušenství kombinovaný kanystr.

100,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.