Přímý výběr produktů: Maziva a jejich příslušenství

Adhezní olej na pilové řetězy ForestPlus

Řetězový olej ForestPlus: Minerální adhezní olej na pilové řetězy

Všeobecně

Minerální adhezní olej na pilové řetězy s univerzálním použitím. Základem jsou vysoce kvalitní minerální oleje. Spolehlivé mazání, nedochází k zpečení ani při delším odstavení.

od 149,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.