Přímý výběr produktů: Kanystry a plnící systémy

Plnící systém STIHL pro adhezní olej na řetězy

Plnící systém STIHL pro adhezní olej na řetězy: Pro snadné doplňování řetězového oleje

Všeobecně

Pro kombinovaný kanystr STIHL Zabraňuje vylití nebo přelití při plnění paliva.

367,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.