Přímý výběr produktů: Příslušenství k robotickým sekačkám iMOW®

AKM 100 Maloplošný modul

AKM 100 Kleinflächenmodul: Stabiles Signal auch bei kleinen Mähflächen

Všeobecně

Bei kleineren Mähflächen mit einer Drahtlänge von weniger als 80 m muss das Zubehör AKM 100 zusammen mit dem Begrenzungsdraht installiert werden.

462,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.