Přímý výběr produktů: Příslušenství pro rozbrušovací stroje

Ukazatel směru řezu

Všeobecně

Pro vodicí vozíky FW 20 a FW.

1 240,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.