Přímý výběr produktů: Rozbrušovací kotouče

Syntetická pryskyřice, asfalt/tažená litina

Všeobecně

Rozbrušovací kotouč pro výstavbu silnic a potrubí, speciálně k řezání trubek z tažené litiny.

od 172,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.