Přímý výběr produktů: Žací hlava s plastovými noži

Sada nožů pro PolyCut 2-2

Všeobecně

Sada nožů pro PolyCut 2-2 (8 ks).

32,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.