Přímý výběr produktů: Pilové kotouče

Pilový kotouč se špičatými zuby

Pilový kotouč se špičatými zuby: Pro sukovité křoviny, slabé kmeny a jiné použití pily při ošetřování lesních porostů

Všeobecně

Pilový kotouč se špičatými zuby pro sukovité křoviny, slabé kmeny a jiné použití pily při ošetřování lesních porostů. Používejte jen s dorazem.

od 501,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.

Návod k použití

Návod k použití

Jazyková verze Datum Link
manual icon International 21.11.2017