Přímý výběr produktů: Strunové žací hlavy

Žací hlava PolyCut 6-2

PolyCut 6-2: Der vielseitige Mähkopf für Ausputz- und Mäharbeiten im hausnahen Bereich

Všeobecně

Univerzální řezný nástroj pro začišťovací práce a práce na ploše. Se dvěma pohyblivými plastovými noži. Univerzální žací hlava, na kterou jdou upevnit i kousky struny.

442,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.

Návod k použití

Návod k použití

Jazyková verze Datum Link
manual icon International 3. 8. 2021