Přímý výběr produktů: Strunové žací hlavy

Žací hlava AutoCut 56-2

Mähkopf AutoCut 56-2: Effizienter arbeiten mit Benzin-Freischneider

Všeobecně

Dvoustrunová, pro vyžínání a očišťování. Žací struna se automaticky nastaví krátkým přitisknutím žací hlavy k zemi.

661,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.

Návod k použití

Návod k použití

Jazyková verze Datum Link
manual icon International 1. 3. 2022