Přímý výběr produktů: Strunové žací hlavy

Žací hlava AutoCut C 26-2

Žací hlava AutoCut C 26-2: pro efektivní sečení a úklid

Všeobecně

Dvoustrunová, pro vyžínání a dočišťování. Žací struna se automaticky nastaví krátkým přitisknutím žací hlavy k zemi.

432,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.

Návod k použití

Návod k použití

Jazyková verze Datum Link
manual icon International 24. 11. 2021