Nové emisní limity pro spalovací motory (benzínové a dieselové) v mobilních strojích a zařízeních.

Nařízení EU 2016/1628 EURO V, které vstoupilo v platnost v září 2016, stanoví nové mezní hodnoty emisí pro spalovací motory (benzínové a naftové) v mobilních strojích. Tyto nové mezní hodnoty emisí vstupují v platnost pro všechny výrobky STIHL k 1. lednu 2019.

Zda váš výrobek STIHL nové mezní hodnoty emisí podle EURO V splňuje, poznáte podle kódu „2016/1628" v čísle schválení typu na vašem výrobku.
Kromě toho najdete naměřenou hodnotu CO₂ podle EURO V také v kategorii „Výrobky" v příslušných technických údajích pro daný výrobek.

Tato naměřená hodnota CO₂ je výsledkem zkoušky (hlavního) motoru reprezentativního pro typ nebo skupinu motorů v pevně stanoveném zkušebním cyklu za laboratorních podmínek a nepředstavuje výslovnou ani implicitní záruku výkonu určitého motoru.