Varování před nekonformními motorovými pilami

Ve vzrůstajícím počtu se na evropském trhu prodává různou formou „nekonformní nářadí". Přitom „nekonformita" znamená nesplnění příslušných zákonných požadavků, zvláště bezpečnostních předpisů a předpisů pro výfukové plyny na ochranu uživatele nářadí a životního prostředí.

U uznávané neutrální zkušebny DPLF (Německé kontrolní a certifikační místo pro zemědělskou a lesnickou techniku) byly komplexně testovány různé typy motorových pil. Těmito testy musí projít každý motorový stroj před zavedním do prodeje v rámci EU. Testované stroje nesplnily zákonné požadavky harmonizovaných bezpečnostních a ekologických norem. To vede k výrazně vyššímu riziku zranění uživatele a třetích osob, mimo to ke zvýšenému zatížení zdraví a životního prostředí nepovolenými vysokými emisemi. U poslední položky byly dokonce naměřeny hodnoty, které několikanásobně překračovaly zákonem povolené mezní hodnoty. Ve výsledku se nesmí konstrukčně shodné stroje v právním prostoru EU dávat do oběhu - stroje na trhu představují vážné riziko.

Při přímém porovnání na základě tří jako příklad vybraných testů, prováděných s originální STIHL MS 440 a nekonformní PowerHaus KW 6500, byly zhoubné důsledky zvláště patrné. Přitom představuje PowerHaus KW 6500 nejen nebezpečí pro zákazníka, mate ho i tím, že působí jako originální produkt typickou barevnou kombinací STIHL a porušuje tak chráněnou patentovanou značku byrev oranžová/světle šedá.