Oznámení o používání souborů cookie

V tomto oznámení o používání souborů cookie bychom vás rádi informovali o používání souborů cookie, pixelů a podobných technologií (dále jen „soubory cookie“). Tyto soubory jsou na našich webových stránkách používány k tomu, abyste mohli webové stránky používat, abychom vám mohli nabídnout určité funkce, zlepšit uživatelskou přívětivost a provádět určité analýzy.

V tomto oznámení o používání souborů cookie vás také informujeme o vašich možnostech nastavení souborů cookie na našich webových stránkách. Nastavení souborů cookie můžete měnit v našem Centru předvoleb ochrany osobních údajů, do kterého se dostanete kliknutím na tlačítko níže:

ROZSAH PLATNOST TOHOTO OZNÁMENÍ O POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

V tomto oznámení o používání souborů cookie vás informujeme o používání souborů cookie na těchto webových stránkách a o zpracování vašich osobních údajů, které shromáždíme v souvislosti s vaší návštěvou našich webových stránek a jejich používáním.

Abychom vám usnadnili vyhledání informací, které jsou pro vás relevantní, rozdělili jsme toto oznámení o používání souborů cookie do několika částí:

1 SPRÁVCE

Podle právních předpisů o ochraně osobních údajů určuje správce účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů a zajišťuje dodržování požadavků právních předpisů o ochraně osobních údajů. Pokud dva nebo více správců společně určují účely a prostředky zpracování, jsou tito správci společně odpovědní za zpracování, tzv. společní správci.

Správcem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů pomocí souborů cookie v souvislosti s těmito webovými stránkami je:

    Andreas STIHL, spol. s r. o.
    Chrlická 753, 664 42 Modřice
    E-mailová adresa: ochrana.dat@stihl.cz
    IČ: 18565727
    DIČ: CZ18565727

(„my“, „nás“ a další tvary těchto slov).

Pokud máte zájem o další informace, kdykoli se na nás obraťte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

2 OBECNÉ INFORMACE O SOUBORECH COOKIE

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které ukládáme na vašem zařízení a které obsahují údaje, jako jsou například personalizované nastavení stránky (jazyk, rozlišení obrazovky) nebo přihlašovací údaje. Rozlišujeme mezi nezbytně nutnými soubory cookie, (volitelnými) statistickými soubory cookie, (volitelnými) marketingovými soubory cookie a (volitelnými) profilovacími soubory cookie. Podrobnější popis použití těchto souborů cookie naleznete v článku 2.1. Používané soubory cookie se ukládají na různou dobu, proto také rozlišujeme mezi trvalými soubory cookie a relačními soubory cookie (viz článek 2.2). 

Kromě nás (jakožto „první strany“) mohou vaše osobní údaje zpracovávat i další strany („třetí strany“) pomocí svých vlastních souborů cookie. Další informace o těchto třetích stranách naleznete v článku „Soubory cookie první/třetí strany“ (viz článek 2.3).

2.1 Kategorie souborů cookie

Nezbytně nutné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webových stránek. Bez těchto souborů cookie nelze webové stránky používat.

Statistické soubory cookie

Tyto soubory cookie využívají analýzu vašeho chování ke zlepšování uživatelské přívětivosti našich webových stránek, a tím i uživatelské spokojenosti. Soubory cookie například shromažďují informace o tom, jak naše webové stránky používáte, o počtu vašich návštěv, průměrné době, kterou na nich strávíte, a o zobrazených stránkách. Statistické soubory cookie nám pomáhají například zjistit, které prvky naší online nabídky jsou nejpoužívanější, a dále přizpůsobovat naše webové stránky vašim potřebám. Statistické soubory cookie používáme také ke sledování a analýze chování uživatelů na našich webových stránkách („sledování uživatelů“).

Marketingové soubory cookie

Tyto soubory cookie se používají k tomu, abychom vám nabízeli relevantní obsah přizpůsobený vašim zájmům. Používá se také ke správě inzerce a měření efektivity reklamních kampaní. Soubory cookie zaznamenávají, zda jste webovou stránku navštívili nebo ne, a jaký obsah jste na ní použili. To je založeno na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a vašeho zařízení. Tyto informace mohou být sdíleny třetím stranám, např. inzerentům, a tyto třetí strany je mohou používat pro své vlastní účely, aby se vám relevantní inzerce mohla zobrazovat také na jiných webových stránkách. Tyto soubory cookie jsou často spojeny s funkcemi webových stránek třetích stran.

2.2 Doba uložení souborů cookie (trvalé soubory cookie a relační soubory cookie)

Soubory cookie mohou být ve vašem zařízení uloženy dlouhodobě nebo dočasně.

Tzv. trvalé soubory cookie jsou ve vašem zařízení uloženy po stanovenou dobu, dokud nevyprší jejich platnost (nebo dokud je ještě předtím neodstraníte). Uloží se tak například nastavení jazyka, abyste ho nemuseli znovu na našich webových stránkách nastavovat.

Relační soubory cookie dočasně ukládají ID relace během vaší aktivity na našich webových stránkách. Díky tomu se například nemusíte znovu přihlašovat, když přejdete na jinou stránku v rámci našich webových stránek. Relační soubory cookie se vymažou, když opustíte webové stránky, nebo přestanou platit, když vyprší platnost vaší relace, tj. když opustíte webové stránky nebo zavřete prohlížeč.

2.3 Soubory cookie první/třetí strany

Soubor cookie první strany je soubor cookie, který jsme umístili my jakožto správce nebo naši zpracovatelé. Společnost Andreas STIHL, spol. s.r.o.  zpracovává údaje shromážděné soubory cookie první strany pro své vlastní účely bez ohledu na to, zda daný soubor cookie naprogramovala sama nebo zda používá soubor cookie jiného poskytovatele.

Soubor cookie třetí strany je soubor cookie, který neumisťuje webová stránka, kterou právě navštěvujete, ale třetí strana. Takovou třetí stranou může být například některý z našich poskytovatelů služeb, jako je reklamní síť. Soubory cookie třetích stran pocházejí z různých domén třetích stran, které dokáží soubory cookie flexibilně používat ke sledování uživatelského chování na našich webových stránkách a na webových stránkách třetích stran mimo nabídku daného externího poskytovatele (zejména za účelem inzerce zacílené na konkrétního uživatele). Když navštívíte webové stránky, na které reklamní síť umisťuje reklamy, mohou reklamy na takových webových stránkách uložit do vašeho zařízení soubor cookie třetí strany. Přestože umožňujeme třetím stranám přístup na naše webové stránky za účelem instalace těchto souborů cookie na zařízení uživatelů, nemáme kontrolu nad tím, jak dlouho budou tyto soubory cookie třetích stran uloženy na jejich zařízeních. Údaje shromážděné přes soubor cookie zpracovává daná třetí strana pro své vlastní účely a pod svým vlastním správcovstvím v souladu s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů a zásadami používání souborů cookie nebo pod společným správcovstvím s námi. To zahrnuje i soubory cookie třetích stran z externích sociálních sítí, které umožňují sdílení informací s příslušnými sociálními sítěmi.

3 SPRÁVA SOUBORŮ COOKIE

3.1 Nastavení vašeho prohlížeče

Většina prohlížečů je ve výchozím režimu nastavena tak, aby soubory cookie přijímaly. Kromě práv, která máte jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů pomocí souborů cookie (viz článek 5 oznámení o ochraně osobních údajů), můžete kdykoli s účinkem do budoucna vznést námitku proti používání souborů cookie tím, že nastavíte svůj prohlížeč tak, aby žádné soubory cookie nepřijímal nebo aby přijímal pouze některé soubory cookie, nebo abyste byli informováni o zasílání souborů cookie. Může se stát, že v důsledku toho nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

V zásadě je taktéž možné navštívit naše webové stránky bez volitelných souborů cookie. Avšak jejich používání bez volitelných souborů cookie může pozměnit jejich fungování či dostupnost. Pokud chcete plně využívat funkce našich webových stránek, doporučujeme přijmout všechny soubory cookie.

Upozorňujeme, že váš výběr má vliv pouze na prohlížeč, který jste k tomu použili. Pokud používáte různá zařízení nebo na jednom zařízení používáte různé prohlížeče, je obvykle nutné výběr ohledně souborů cookie zopakovat. Za určitých okolností může dojít k obnovení výchozího nastavení po aktualizacích nebo v případě, že soubory cookie z prohlížeče odstraníte, takže je budete muset znovu nakonfigurovat.

3.2 Váš výběr v našem Centru předvoleb ochrany osobních údajů

Pokud v nastavení svého prohlížeče povolíte soubory cookie, zobrazíme vám na našich webových stránkách banner o používání souborů cookie. Díky tomu můžete spravovat nastavení souborů cookie, například povolit nebo zakázat volitelné soubory cookie. Volitelné soubory cookie se ukládají pouze v případě, že k tomu dáte souhlas pro příslušnou kategorii souborů cookie. Upozorňujeme, že nezbytně nutné soubory cookie nevyžadují váš souhlas a k jejich uložení dochází vždy, když máte povolené soubory cookie v nastavení svého prohlížeče.

Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat v našem Centru předvoleb ochrany osobních údajů a změnit kategorie souborů cookie, které jste si vybrali. Za tímto účelem prosím použijte „nastavení souborů cookie“, které naleznete pod odkazem uvedeným na začátku tohoto textu.

4 SOUBORY COOKIE POUŽÍVANÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

V následující tabulce je uveden přehled souborů cookie, které používáme. 

5 OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Další informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně osobních údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie, a o tom, jak můžete uplatnit svá práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů