Oznámení o ochraně osobních údajů

Rádi bychom vás prostřednictvím tohoto oznámení o ochraně osobních údajů informovali o tom, jak jsou zpracovávány vaše osobní údaje. Níže naleznete mimo jiné informace o tom, jak a proč zpracováváme vaše osobní údaje a jaká práva v této souvislosti máte.

ROZSAH PLATNOSTI OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s vaší návštěvou našich webových stránek a jejich používáním.

Abychom vám usnadnili vyhledání informací, které jsou pro vás relevantní, rozdělili jsme toto oznámení o ochraně osobních údajů do několika částí:

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů vás informujeme v souladu s požadavky evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Dále se řídíme požadavky dalších vnitrostátních předpisů o ochraně osobních údajů, které se mohou na zpracování vašich osobních údajů vztahovat, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1 SPRÁVCE

Podle právních předpisů o ochraně osobních údajů určuje správce účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů a zajišťuje dodržování požadavků právních předpisů o ochraně osobních údajů. Pokud dva nebo více správců společně určují účely a prostředky zpracování, jsou tito správci za zpracování společně odpovědní, tzv. společní správci.

Správcem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami je:

    Andreas STIHL, spol. s r. o.
    Chrlická 753, 664 42 Modřice
    E-mail: ochrana.dat@stihl.cz
    IČ: 18565727
    DIČ: CZ18565727

(„my“, „nás“ a další tvary těchto slov).

Pokud máte zájem o další informace, kdykoli se na nás obraťte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

2 OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Zpracování vašich osobních údajů

Když v tomto oznámení o ochraně osobních údajů používáme termín „osobní údaje“, rozumí se tím všechny informace, které se vás týkají.

Příkladem osobních údajů je vaše jméno, e-mailová adresa a poštovní adresa. Vaše osobní údaje však zahrnují veškeré údaje, které jsou s vámi spojeny nebo které se vás týkají. Údaje, které se vás netýkají, označujeme jako „neosobní“ či „anonymní“ údaje. Na takové údaje se nevztahují pravidla o ochraně osobních údajů, ani toto oznámení o ochraně osobních údajů.

Zpracováním vašich osobních údajů rozumíme například shromažďování, ukládání nebo mazání vašich údajů.

2.2 Přehled právních základů pro zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, jestliže můžeme zpracování opřít o právní základ nebo pokud je zákonné podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, tj. zpracování je zákonem povoleno. V rámci rozsahu platnosti nařízení GDPR zpracováváme vaše osobní údaje zejména na těchto právních základech:

 • Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi nebo k podniknutí kroků (přijetí opatření) na vaši žádost před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR).
 • Udělili jste nám svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR).
 • Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné (právní) povinnosti, která se na nás vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR).
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

Další informace o tom, které činnosti zpracování konkrétně opíráme o který právní základ a na základě kterých předpisů o ochraně osobních údajů je zpracování povoleno, jsou uvedeny níže v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

2.3 Jaké osobní údaje od vás shromažďujeme

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete, které shromažďujeme (automaticky) a které obdržíme od třetích stran.

V zásadě nejste povinni nám své osobní údaje poskytnout. Avšak sdělení některých osobních údajů může být nezbytné k tomu, abychom vám mohli nabízet a poskytovat webové stránky a všechny jejich funkce.

Osobní údaje, které nám poskytnete

Zpracováváme informace, které nám poskytnete. Můžete nám například zavolat nebo nás kontaktovat jiným způsobem a poskytnout nám těmito prostředky určité informace. My tyto údaje shromažďujeme a zpracováváme, abychom vám umožnili používat naše webové stránky. Pokud nám určité informace neposkytnete, může to bránit či omezit používání našich webových stránek nebo všech jejich funkcí.

Osobní údaje, které jsou shromažďovány (automaticky)

Určité informace shromažďujeme a zpracováváme (automaticky), když používáte naše webové stránky. To zahrnuje takové údaje, jako je vaše IP adresa, specifické přihlašovací údaje a údaje, které jsou zpracovávány za účelem technického zpřístupnění našich webových stránek.

Osobní údaje, které obdržíme od třetích stran

Občas se stane, že informace neobdržíme přímo od vás. To se může stát například tehdy, když nám informace o vás poskytnou třetí strany. Spolupracujeme například se společnostmi, které nám poskytují služby a které nám poskytují také informace o vás.

3 Návštěva našich webových stránek

Když navštívíte naše webové stránky, prohlížeč používaný na vašem zařízení automaticky odešle informace na server našich webových stránek a dočasně je uloží jako tzv. log soubor.

Pokud byste se rádi dozvěděli více o souborech cookie, které používáme na našich webových stránkách, klikněte zde

Kategorie osobních údajů

V případě návštěvy webových stránek budou zpracovávány tyto informace:

 • vaše IP adresa
 • datum a čas přístupu
 • název a URL načteného souboru
 • webová stránka / aplikace, ze které přístup proběhl (URL stránek přístupu)
 • prohlížeč, který používáte, popř. operační systém vašeho zařízení použitého k přístupu na naše webové stránky a název vašeho poskytovatele přístupu

Účel

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro tyto účely:

 • zajištění hladkého navázání spojení
 • zajištění snadného používání našich webových stránek
 • analýza zabezpečení a stability systému

Právní základ

Zpracování vašich osobních údajů opíráme o tento právní základ:

 • Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k tomu, abyste mohli navštěvovat webové stránky, a k zajištění výkonnosti, dlouhodobé funkčnosti a zabezpečení našich webových stránek a systémů.
  Vaše osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.
  Máme oprávněný zájem na zajištění výkonnosti, dlouhodobé funkčnosti a zabezpečení našich webových stránek a systémů.

Doba uchování

Vaše osobní údaje budeme v zásadě zpracovávat pouze po dobu potřebnou k dosažení těchto účelů. Další informace o době uložení naleznete v článku 6 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

4 Používání našich webových stránek a služeb

4.1 Kontakt a komunikace

Pokud máte nějaké dotazy, můžete se na nás kdykoli obrátit e-mailem, poštou, telefonicky, prostřednictvím kontaktních formulářů nebo jakýmkoli jiným způsobem. Pokud nás kontaktujete, obvykle vám odpovíme také s využitím vámi zvoleného komunikačního prostředku.

Kategorie osobních údajů

Při komunikaci s vámi jsou zpracovávány tyto informace:

 • vaše kontaktní údaje, jako je například vaše telefonní číslo nebo e-mailová adresa
 • komunikace s vámi, včetně případných záznamů telefonních hovorů s vámi
 • údaje týkající se vašeho požadavku nebo vašich pochybností, jako je předmět vašeho požadavku nebo naše komunikace s vámi
 • údaje nezbytné k vysvětlení vašich pochybností

Účel

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro tyto účely:

 • komunikace s vámi, pokud jste se na nás obrátili s dotazy nebo jinými pochybnostmi
 • komunikace s vámi v souvislosti s jinými záležitostmi, než jsou požadavky či pochybnosti, například pro informační účely nebo pro účely plnění zákonných nebo smluvních povinností
 • Pokud nahráváme vaše telefonické hovory, děláme to pro účely zajišťování kvality a školení
 • zlepšování naší podpory

Tyto účely jsou dále souhrnně označovány jako „podpora“.

Právní základ

Zpracování vašich osobních údajů opíráme o tento právní základ:

 • Zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s naší podporou je nezbytné k plnění smlouvy s vámi nebo k podniknutí kroků (přijetí opatření) na vaši žádost před uzavřením smlouvy.
  Vaše osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.
 • Určité služby podpory vám poskytujeme mimo stávající smlouvu.
  Vaše osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.
  Máme oprávněný zájem na poskytnutí asistence v případě, že máte nějaké otázky týkající se naší nabídky a služeb, a na zajištění spokojenosti našich (bývalých i budoucích) zákazníků.
 • Při zpracování některých vašich osobních údajů si obstaráme, bude-li to nezbytné, váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.
  To se týká především zaznamenávání telefonických hovorů.

Doba uchování

Vaše osobní údaje budeme v zásadě zpracovávat pouze po dobu potřebnou k dosažení těchto účelů. Další informace o době uložení naleznete v článku 6 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

4.2 Příručky k produktům

Naše webové stránky obsahují poradenské nástroje pro naše produkty, jako je například náš poradce pro řetězy a lišty.

Kategorie osobních údajů

V souvislosti s produktovými poradenskými nástroji jsou zpracovávány tyto informace:

 • vaše IP adresa
 • údaje, které poskytnete v souvislosti s naším produktovým poradenským nástrojem

Účel

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro tyto účely:

 • doporučení produktu nebo poskytnutí rady, jak používat naše produkty na základě vašich specifikací zadaných do produktového poradenského nástroje

Právní základ

Zpracování vašich osobních údajů opíráme o tento právní základ:

 • Zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s našimi produktovými poradenskými nástroji je nezbytné k tomu, abychom mohli na vaši žádost podniknout kroky(přijmout opatření) před uzavřením smlouvy v případě, že máte v úmyslu zakoupit naše produkty.
  Vaše osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.
 • Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytnout doporučení v souvislosti s naším produktovým poradenským nástrojem.
  Vaše osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.
  Máme oprávněný zájem na doporučení produktu, který je pro vás vhodný, nebo poskytnutí rady, jak naše produkty používat.
 • Použití produktového poradenského nástroje vyžaduje nastavení souboru cookie. Za tímto účelem získáme váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR v Centru předvoleb ochrany osobních údajů. Další informace o našich souborech cookie naleznete v našem oznámení o používání souborů cookie

Doba uchování

Vaše osobní údaje budeme v zásadě zpracovávat pouze po dobu potřebnou k dosažení těchto účelů. Další informace o době uložení naleznete v článku 6 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

4.3 Newsletter

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost zaregistrovat se k odběru našeho newsletteru.

Upozorňujeme, že používáme tzv. postup dvojitého přihlášení, abychom se ujistili, že naše newslettery chcete dostávat. Po přihlášení k odběru newsletteru vám na zadanou e-mailovou adresu zašleme potvrzovací odkaz. Na náš distribuční seznam pro účely rozesílání e-mailů vás zařadíme až poté, co potvrdíte svoji e-mailovou adresu a zájem o přijímání našeho newsletteru. 

Personalizované newslettery

Upozorňujeme, že při zasílání newsletteru provádíme měření výkonu a analyzujeme vaše uživatelské chování. Pro účely této analýzy obsahují odesílané e-maily tzv. webové majáky neboli sledovací pixely. Ty jsou umístěny na našich serverech a informují nás o tom, kdy a jak s naším newsletterem pracujete. Pro účely této analýzy propojujeme výše uvedené údaje a webové majáky s vaší e-mailovou adresou.

Pokud si přejete omezit zpracování údajů prostřednictvím používání našeho newsletteru, můžete ve výchozím nastavení své e-mailové aplikace zakázat zobrazování obrázků. V takovém případě se vám newsletter nezobrazí celý a možná nebudete moci využívat všechny jeho funkce. Pokud si obrázky zobrazíte manuálně, proběhne výše uvedené sledování.

Další informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje pro marketingové účely a pro zlepšování vaší uživatelské spokojenosti, naleznete v článku 5 Marketing a uživatelská spokojenost. Zejména vás upozorňujeme na informace o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se službami Oracle Eloqua.

V některých případech vám také nabízíme možnost registrace k odběru našeho newsletteru na webových stránkách jiných poskytovatelů (např. Facebook). V takovém případě budou vaše osobní údaje shromažďovány tímto jiným poskytovatelem a předávány nám. Na zpracování osobních údajů z naší strany se tím nic nemění, takže informace uvedené v tomto oddíle platí i v těchto případech. Pokud jde o zpracování osobních údajů jiným poskytovatelem, prosíme, vezměte na vědomí jeho informace o ochraně dat.

Kategorie osobních údajů

V souvislosti s distribucí newsletteru jsou zpracovávány tyto informace:

 • informace, jako je míra otevření, kdy čtete naše newslettery a na jaké odkazy v nich klikáte;
 • informace, které o vás shromažďujeme při používání služeb STIHL (např. při nákupu našich produktů, registraci zařízení nebo používání různých aplikací).

Účel

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro tyto účely:

 • Ze zpracování vašich osobních údajů vyvozujeme vaše zájmy, abychom vám mohli zaslat verzi našeho newsletteru, která je přizpůsobena vašim zájmům a obsahuje informace o produktech a službách, které jsou pro vás relevantní.

Právní základ

Zpracování vašich osobních údajů opíráme o tento právní základ:

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu uděleného při přihlášení k odběru našeho newsletteru.
  Vaše osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Doba uchování

Vaše osobní údaje budeme v zásadě zpracovávat pouze po dobu potřebnou k dosažení těchto účelů. Další informace o době uložení naleznete v článku 6 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

5 Marketing a uživatelská spokojenost

5.1 Soubory cookie a podobné technologie

Na našich webových stránkách používáme technologie, které mají usnadnit používání webových stránek, učinit je uživatelsky přívětivějšími a poskytnout různé funkce. Mezi tyto technologie patří například soubory cookie, pixely a skripty. Tento článek obsahuje informace o vašich osobních údajích v této souvislosti.

V našem oznámení o používání souborů cookie vysvětlujeme, jaké soubory cookie a podobné technologie na našich webových stránkách používáme, k jakým účelům a jak můžete tyto soubory cookie spravovat.

5.2 Poskytování, rozvoj a zlepšování našich webových stránek

(a) Webová analýza prostřednictvím služby Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme analytický nástroj Google Analytics. Službu Google Analytics poskytuje společnost Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“, společně s dalšími subjekty Google ze skupiny Alphabet Inc., dále jen „Google“).

Službu Google Analytics používáme s rozšířením „anonymizace IP“. To znamená, že vaše IP adresa bude před odesláním společnosti Google do Spojených států zkrácena, takže společnost Google od nás neobdrží vaši celou IP adresu.

Kategorie osobních údajů

V souvislosti s používáním služby Google Analytics jsou zpracovávány tyto informace:

 • vaše IP adresa
 • jedinečné ID uživatele přidělené prohlížečem
 • chování uživatele při klikání na webových stránkách
 • podstránky, na které uživatel vstoupil
 • typ prohlížeče, URL, rozlišení obrazovky
 • časová značka

Účel

Službu Google Analytics používáme k analýze vašeho způsobu používání webových stránek, k získávání zpráv o aktivitách na webových stránkách a k získávání dalších služeb Google souvisejících s vaším používáním našich webových stránek a jiným používáním internetu.

Proto můžeme neustále zlepšovat naše webové stránky, jejich uživatelskou přívětivost a naši nabídku a přizpůsobovat je vašim potřebám a zájmům.

Právní základ

Zpracování vašich osobních údajů opíráme o tento právní základ:

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který jste nám udělili v Centru předvoleb ochrany osobních údajů. Přístup k nim získáte prostřednictvím oznámení o souborech cookie.
  Vaše osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.
 • Používání služby Google Analytics vyžaduje nastavení souboru cookie. Za tímto účelem získáme váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR v Centru předvoleb ochrany osobních údajů. Další informace o našich souborech cookie naleznete v našem oznámení o používání souborů cookie

Doba uchování

Vaše osobní údaje budeme v zásadě zpracovávat pouze po dobu potřebnou k dosažení těchto účelů. Další informace o době uložení naleznete v článku 6 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Předávání vašich údajů do zemí mimo EHP

V souvislosti s používáním služby Google Analytics jsou osobní údaje předávány do zemí mimo EHP. Další informace naleznete v článku 8 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro službu Google Analytics společnosti Google Ltd. naleznete zde:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs

(b) Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme reCAPTCHAv2. Službu reCAPTCHA v2 poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google Ltd“, společně s ostatními subjekty Google ve skupině Alphabet Inc., dále jen „Google“).

Kategorie osobních údajů

V souvislosti s používáním služby Google reCAPTCHA jsou zpracovávány tyto informace:

 • vaše IP adresa
 • používané zásuvné moduly prohlížeče
 • soubory cookie nastavené společností Google za posledních 6 měsíců
 • počet kliknutí a dotyků, které jste na dané obrazovce provedli
 • informace CSS pro navštívenou stránku
 • objekty JavaScript
 • datum
 • jazyk prohlížeče

Účel

Službu reCAPTCHA v2 používáme, abychom zabránili nežádoucím automatických záznamů ve webových formulářích, čímž chráníme technické systémy hostitele.

Právní základ

Zpracování vašich osobních údajů opíráme o tento právní základ:

 • Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k zajištění funkčnosti našich webových stránek a k jejich ochraně.
  Vaše osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.
  Máme oprávněný zájem na zajištění funkčnosti našich webových stránek a na jejich ochraně.
 • Použití reCAPTCHA v2 vyžaduje nastavení souboru cookie. Za tímto účelem získáme váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR v banneru o používání souborů cookie. Další informace o našich souborech cookie naleznete v našem oznámení o používání souborů cookie

Doba uchování

Vaše osobní údaje budeme v zásadě zpracovávat pouze po dobu potřebnou k dosažení těchto účelů. Další informace o době uložení naleznete v článku 6 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Předávání vašich údajů do zemí mimo EHP

V souvislosti s používáním reCAPTCHA v2 jsou osobní údaje předávány do zemí mimo EHP. Další informace naleznete v článku 8 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro službu reCAPTCHA společnosti Google Ltd naleznete zde:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs

(c) YouTube

Na naše webové stránky vkládáme video obsah prostřednictvím služby YouTube. Službu YouTube poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google Ltd“, společně s ostatními subjekty Google ve skupině Alphabet Inc., dále jen „Google“).

Kategorie osobních údajů

V souvislosti s používáním služby YouTube jsou zpracovávány tyto informace:

 • vaše IP adresa
 • informace o vašem zařízení
 • prohlížeč
 • operační systém
 • informace o zhlédnutém video obsahu

Účel

Propojujeme video obsah prostřednictvím služby YouTube, abychom vás informovali o našich produktech a nabídkách.

Právní základ

Zpracování vašich osobních údajů opíráme o tento právní základ:

 • Video obsah se zobrazuje s miniaturou. Společnost Google vaše údaje zpracovává pouze v případě, že jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů (tzv. „řešení na dvě kliknutí“).
  Vaše osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.
 • Použití služby YouTube vyžaduje nastavení souboru cookie. Za tímto účelem získáme váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR v banneru o používání souborů cookie. Další informace o našich souborech cookie naleznete v našem oznámení o používání souborů cookie.

Doba uchování

Vaše osobní údaje budeme v zásadě zpracovávat pouze po dobu potřebnou k dosažení těchto účelů. Další informace o době uložení naleznete v článku 6 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Předávání vašich údajů do zemí mimo EHP

 • V souvislosti s používáním služby Youtube jsou osobní údaje předávány do zemí mimo EHP. Další informace naleznete v článku 8 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google týkající se zpracování osobních údajů v souvislosti se službou YouTube naleznete zde:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs

(d) Google Maps

Na naše webové stránky vkládáme mapy ze služby Google Maps. Službu Google Maps poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google Ltd“, společně s ostatními subjekty Google ve skupině Alphabet Inc., dále jen „Google“).

Kategorie osobních údajů

V souvislosti s používáním služby Google Maps jsou zpracovávány tyto informace:

 • vaše IP adresa
 • informace o vašem zařízení
 • prohlížeč
 • operační systém
 • vaše poloha

Účel

Vkládáme mapy prostřednictvím služby Google Maps za účelem zobrazení geografických informací.

Právní základ

Zpracování vašich osobních údajů opíráme o tento právní základ:

 • Video obsah se zobrazuje s miniaturou. Společnost Google vaše údaje zpracovává pouze v případě, že jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů (tzv. „řešení na dvě kliknutí“).
  Vaše osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.
 • Používání služby Google Maps vyžaduje nastavení souboru cookie. Za tímto účelem získáme váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR v Centru předvoleb ochrany osobních údajů. Další informace o našich souborech cookie naleznete v našem oznámení o používání souborů cookie.

Doba uchování

Vaše osobní údaje budeme v zásadě zpracovávat pouze po dobu potřebnou k dosažení těchto účelů. Další informace o době uložení naleznete v článku 6 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Předávání vašich údajů do zemí mimo EHP

V souvislosti s používáním služby Google Maps jsou osobní údaje předávány do zemí mimo EHP. Další informace naleznete v článku 8 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google týkající se zpracování osobních údajů v souvislosti se službou Google Maps naleznete zde:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs

5.3 Reklama a profilování (sledováníce/

(a) Oracle Eloqua

Používáme službu Oracle Eloqua. Službu Oracle Eloqua poskytuje společnost Oracle Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 Mnichov (dále jen „Oracle“).

Kategorie osobních údajů

V souvislosti s používáním služby Oracle Eloqua jsou zpracovávány tyto informace:

 • informace o tom, zda jste otevřeli náš e-mail
 • informace o tom, na které odkazy jste klikli

Účel

Službu Oracle Eloqua používáme k personalizaci našich e-mailů a k určování, zda jsou naše e-maily, zejména newslettery, otevírány a na které odkazy v našich e-mailech klikáte. Tyto informace používáme ke zlepšení našich e-mailů a nabídek a služeb, které poskytujeme. Cílem je přizpůsobit naše webové stránky, služby a nabídku, zejména naše e-maily, vašim potřebám a zájmům.

Právní základ

Zpracování vašich osobních údajů opíráme o tento právní základ:

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který jste nám udělili v banneru o používání souborů cookie.
  Vaše osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.
 • Použití služby Oracle Eloqua vyžaduje nastavení souboru cookie. Za tímto účelem získáme váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR v banneru o používání souborů cookie. Další informace o našich souborech cookie naleznete v našem oznámení o používání souborů cookie.

Doba uchování

Vaše osobní údaje budeme v zásadě zpracovávat pouze po dobu potřebnou k dosažení těchto účelů. Další informace o době uložení naleznete v článku 6 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Předávání vašich údajů do zemí mimo EHP

V souvislosti s používáním služby Oracle Eloqua mohou být osobní údaje předávány do zemí mimo EHP. Další informace naleznete v článku 8 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Oracle týkající se zpracování osobních údajů v souvislosti se službou Oracle naleznete zde:
https://www.oracle.com/cz/legal/privacy/

(b) Google Ads

Na naše webové stránky vkládáme službu Google Ads. Službu Google Ads poskytuje společnost Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Kategorie osobních údajů

V souvislosti s používáním služby Google Ads jsou zpracovávány tyto informace:

 • vaše IP adresa
 • informace o vašem zařízení
 • prohlížeč
 • operační systém

Účel

Pokud jste již dříve navštívili naše webové stránky, používáme službu Google Ads k reklamním kampaním založeným na vyhledávání. Tyto služby nám umožňují spojit naše reklamy s určitými klíčovými slovy nebo, pokud jste v minulosti navštívili naše webové stránky, inzerovat například služby, které jste si na našich webových stránkách prohlíželi. Reklamu založenou na zájmech můžeme zobrazovat na jiných webových stránkách v rámci sítě Google Search and Display Network (jako „reklamu Google“ v rámci vyhledávání ve vyhledávači Google nebo na jiných webových stránkách partnerů Google).

Právní základ

Zpracování vašich osobních údajů opíráme o tento právní základ:

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který jste nám udělili v Centru předvoleb ochrany osobních údajů.
  Vaše osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.
 • Používání služby Google Ads vyžaduje nastavení souboru cookie. Za tímto účelem získáme váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR v Centru předvoleb ochrany osobních údajů. Další informace o našich souborech cookie naleznete v našem oznámení o používání souborů cookie.

Doba uchování

Vaše osobní údaje budeme v zásadě zpracovávat pouze po dobu potřebnou k dosažení těchto účelů. Další informace o době uložení naleznete v článku 6 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Předávání vašich údajů do zemí mimo EHP

V souvislosti s používáním služby Google Ads jsou osobní údaje předávány do zemí mimo EHP. Další informace naleznete v článku 8 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google týkající se zpracování osobních údajů v souvislosti se službou Google Ads naleznete zde:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs

(c) Microsoft Advertising

Na našich webových stránkách používáme službu Microsoft Advertising. Službu Microsoft Advertising poskytuje společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (dále jen „Microsoft“).

Kategorie osobních údajů

V souvislosti s používáním služby Microsoft Advertising jsou zpracovávány tyto informace:

 • vaše IP adresa
 • informace o vašem zařízení
 • prohlížeč
 • operační systém

Účel

Pokud jste již dříve navštívili naše webové stránky, používáme službu Microsoft Advertising k reklamním kampaním založeným na vyhledávání. Tyto služby nám umožňují spojit naše reklamy s určitými klíčovými slovy nebo, pokud jste v minulosti navštívili naše webové stránky, inzerovat například služby, které jste si na našich webových stránkách prohlíželi. To nám umožňuje zobrazovat reklamu založenou na zájmech na jiných webových stránkách v rámci sítě Microsoft Search Network.

Právní základ

Zpracování vašich osobních údajů opíráme o tento právní základ:

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který jste nám udělili v Centru předvoleb ochrany osobních údajů.
  Vaše osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.
 • Používání služby Microsoft Advertising vyžaduje nastavení souboru cookie. Za tímto účelem získáme váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR v Centru předvoleb ochrany osobních údajů. Další informace o našich souborech cookie naleznete v našem oznámení o používání souborů cookie.

Doba uchování

Vaše osobní údaje budeme v zásadě zpracovávat pouze po dobu potřebnou k dosažení těchto účelů. Další informace o době uložení naleznete v článku 6 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Předávání vašich údajů do zemí mimo EHP

V souvislosti s používáním služby Microsoft Advertising jsou osobní údaje předávány do zemí mimo EHP. Další informace naleznete v článku 8 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Microsoft týkající se zpracování osobních údajů v souvislosti se službou Microsoft Advertising naleznete zde:
https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement
https://about.ads.microsoft.com/en-us/policies/legal-privacy-and-security

5.4 Sociální média

Na našich webových stránkách používáme pixely ze sociálních sítí. Pixely budou aktivovány a vaše údaje budou sociálními sítěmi zpracovávány až poté, co v Centru předvoleb ochrany osobních údajů udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů sociálními sítěmi.

Pokud jste registrovaným uživatelem sociální sítě, jejíž pixely používáme, může být vaše návštěva našich webových stránek propojena s vaším uživatelským účtem na této sociální síti. Upozorňujeme, že sociální sítě pak mohou propojit údaje, které o vás budou shromážděny prostřednictvím pixelů použitých na našich webových stránkách, s dalšími vašimi osobními údaji, i pokud nejste uživatelem dané sociální sítě.

Dále upozorňujeme, že poskytovatelé sociálních sítí mohou zpracovávat osobní údaje zpracovávané prostřednictvím pixelu také pro své vlastní účely. Kromě toho můžeme nést společně s poskytovateli sociálních sítí odpovědnost za určité činnosti zpracování.

V případě společného správcovství uzavřeme s poskytovatelem sociální sítě smlouvu o zpracování osobních údajů v rámci společného správcovství.

Projděte si prosím zásady ochrany osobních údajů sociálních sítí, které uvádíme níže.

Kategorie osobních údajů

V souvislosti s používáním pixelů jsou zpracovávány tyto informace:

 • vaše IP adresa
 • informace o vašem zařízení
 • prohlížeč
 • operační systém

Účel

Pixely ze sociálních sítí používáme k zobrazování informací a reklamy na naše produkty, nabídky a služby na příslušné sociální síti. Kromě zobrazení na příslušné sociální síti se vám informace a reklama na naše produkty, nabídky a služby mohou zobrazovat i na jiných webových stránkách, které taktéž nabízejí daný pixel.

Pomocí pixelů získáváme informace o našich propagačních aktivitách, zejména na sociálních sítích.

Právní základ

Zpracování vašich osobních údajů opíráme o tento právní základ:

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který jste nám udělili v Centru předvoleb ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Doba uchování

Vaše osobní údaje budeme v zásadě zpracovávat pouze po dobu potřebnou k dosažení těchto účelů. Další informace o době uložení naleznete v článku 6 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Předávání vašich údajů do zemí mimo EHP

V souvislosti s používáním pixelů mohou být osobní údaje předávány do zemí mimo EHP. Další informace naleznete v článku 8 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Používané pixely a zásady ochrany osobních údajů k používaným pixelům 

Níže uvádíme seznam námi používaných pixelů sociálních sítí spolu s informacemi o poskytovateli příslušné sociální sítě a zásadami ochrany osobních údajů pro příslušnou sociální síť a pixel.

Pixel služby Meta (Facebook)

Pixel služby Meta (dříve pixel služby Facebook) poskytuje společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Meta“).

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Meta týkající se zpracování osobních údajů v souvislosti s pixely služby Meta naleznete zde:
https://www.facebook.com/about/privacy/

6 DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše údaje uložíme pouze na tak dlouho, jak dlouho to bude nezbytné k poskytování naší nabídky, zejména našich webových stránek, nebo jak dlouho budeme mít oprávněný zájem na jejich dalším uložení. Doba uchovávání vašich osobních údajů závisí zejména na kategorii zpracovávaných osobních údajů a účelu zpracování. Uchovávání vašich údajů se rovněž posuzuje na základě vašeho souhlasu s jejich uchováváním.

A nakonec bereme v úvahu také zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které nám mohou ukládat povinnost evidovat vaše údaje po určitou dobu. Vaše údaje proto budou uchovávány, pokud tak stanoví evropský nebo vnitrostátní zákonodárce v unijních či vnitrostátních předpisech, zákonech či jiných ustanoveních, která se na nás vztahují. Odpovídající požadavky jsou taktéž uvedeny zejména v občanskoprávních, obchodních, správních a daňových právních předpisech nebo vyplývají z běžných zákonných lhůt.

V případě soudního sporu si ponecháme osobní údaje, které potřebujeme ke své obhajobě, až do pravomocného rozhodnutí v řízení.

Budete-li potřebovat další informace o době uchovávání údajů, obraťte se na nás s využitím kontaktních údajů, které naleznete v článku 1 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

7 PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Příjemci ve skupině STIHL

V určitých případech sdílíme vaše osobní údaje s dalšími společnostmi skupiny STIHL. Zpracování těmito společnostmi STIHL se provádí pravidelně naším jménem. Zpracování vašich osobních údajů může probíhat také pod výhradním správcovstvím společnosti STIHL, která vaše údaje přijímá, nebo pod společným správcovstvím této společnosti s námi.

V případě, že budeme sdílet vaše osobní údaje s dalšími správci, dojde k tomu v zásadě pouze tehdy, jestliže je to nezbytné k plnění smlouvy s vámi, pokud na tom máme oprávněný zájem my nebo třetí strana nebo pokud s tím vyslovíte souhlas.

Zpracování vašich osobních údajů jinou společností STIHL naším jménem se provádí na základě smlouvy o zpracování údajů jménem správce ve smyslu nařízení GDPR.

V případě společného správcovství uzavřeme smlouvu o zpracování v rámci společného správcovství. Tato smlouva stanoví mimo jiné povinnosti společných správců v souvislosti s dodržováním požadavků nařízení GDPR. Na požádání vám rádi poskytneme přehled zásadních podmínek této smlouvy. Za tímto účelem se na nás obraťte s využitím kontaktních údajů, které naleznete v článku 1 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

7.2 Příjemci mimo skupinu STIHL (třetí strany)

Kromě příjemců ze skupiny STIHL sdílíme vaše osobní údaje také s třetími stranami v souvislosti s jednotlivými činnostmi zpracování a se zohledněním požadavků na ochranu osobních údajů. Mezi tyto třetí strany patří poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají vaše osobní údaje naším jménem, a poskytovatelé služeb, kteří nám poskytují služby, které souvisí se zpracováním vašich osobních údajů. Zpracování vašich osobních údajů může probíhat také pod výhradním správcovstvím třetích stran, které vaše údaje přijímají, nebo pod společným správcovstvím těchto třetích stran s námi.

V případě, že budeme sdílet vaše osobní údaje s dalšími správci, dojde k tomu v zásadě pouze tehdy, jestliže je to nezbytné k plnění smlouvy s vámi, pokud na tom máme oprávněný zájem my nebo třetí strana nebo pokud s tím vyslovíte souhlas.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů využíváme tyto kategorie poskytovatelů služeb:

 • poskytovatelé IT služeb (poskytovatelé datových hostingových služeb)
 • podpora (zákaznická podpora)
 • právníci, účetní a daňoví poradci
 • poskytovatelé marketingových aplikací nebo aplikací ke zlepšování uživatelské spokojenosti

Pokud nám to ukládá nařízení GDPR nebo právo členských států EU, předáme vaše údaje také úřadům a soudům.

Zpracování vašich osobních údajů třetími stranami naším jménem se provádí na základě smlouvy o zpracování údajů jménem správce ve smyslu nařízení GDPR.

V případě správcovství uzavřeme smlouvu o zpracování v rámci společného správcovství. Na požádání vám rádi poskytneme přehled zásadních podmínek této smlouvy. Za tímto účelem se na nás obraťte s využitím kontaktních údajů, které naleznete v článku 1 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

8 PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZEMÍ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

Bez ohledu na to, kde jsou vaše osobní údaje zpracovávány, je pro nás nejdůležitější, aby byla vždy zajištěna úroveň ochrany garantovaná nařízením GDPR.

Pokud předáváme osobní údaje příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor, dodržujeme požadavky kapitoly V nařízení GDPR. Pokud spolupracujeme s třetími stranami nebo využíváme poskytovatele služeb, kteří mohou předávat vaše osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zavazujeme tyto třetí strany nebo poskytovatele služeb k dodržování požadavků kapitoly V nařízení GDPR.

Upozorňujeme, že ne všechny země mimo Evropský hospodářský prostor mají úroveň ochrany údajů, kterou Evropská komise uznává jako odpovídající (tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně). Seznam zemí, pro které bylo přijato rozhodnutí o odpovídající ochraně, naleznete na tomto odkazu: rozhodnutí o odpovídající ochraně (europa.eu).

Pokud nebylo přijato rozhodnutí o odpovídající ochraně, uzavíráme s příjemci vašich osobních údajů standardní smluvní doložky přijaté Komisí EU ((EU) 2021/914 ze dne 4. dubna 2021 – C (2021) 3972, Úř. věst. EU č. L 199/31 ze dne 7. června 2021). K předávání jiným správcům používáme modul 1 těchto standardních smluvních doložek a k předávání našim zpracovatelům používáme modul 2. V případě potřeby přijmeme kromě uzavření standardních smluvních doložek také další opatření na ochranu vašich osobních údajů.

Můžete si od nás kdykoli vyžádat přehled příjemců v zemích mimo Evropský hospodářský prostor a informace o opatřeních, která jsme podnikli v zájmu zajištění ochrany na úrovni odpovídající nařízení GDPR, a to s využitím kontaktních údajů uvedených v článku 1 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

9 VAŠE PRÁVA A JEJICH UPLATŇOVÁNÍ

Pokud si přejete uplatnit svá níže uvedená práva, můžete nás kdykoli neformálně kontaktovat s využitím komunikačních prostředků uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Můžete nás kontaktovat e-mailem a dalšími komunikačními prostředky s využitím kontaktních údajů uvedených v článku 1 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

9.1 Právo přístupu

Máte právo si vyžádat potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovány osobní údaje, které se vás týkají. Pokud zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají, máte právo na přístup k osobním údajům a určitým informacím stanoveným zákonem. Další informace o vašem právu přístupu naleznete v článku 15 nařízení GDPR.

9.2 Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a to bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Další informace o vašem právu na opravu naleznete v článku 16 nařízení GDPR.

Vždy se snažíme zajistit správnost vašich osobních údajů. Proto vás žádáme, abyste nás bez zbytečného odkladu informovali o případných změnách vašich údajů (např. o změně adresy), abychom mohli zajistit aktuálnost vašich osobních údajů.

9.3 Právo na výmaz

Jsou-li splněny zákonné požadavky, můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. To je zejména případ situací, kdy:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
 • zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu, vy tento souhlas odvoláte a my nemůžeme zpracování opřít o jiný právní základ;
 • vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace a neexistují převažující důvody pro zpracování vašich osobních údajů,
 • pokud byly vaše osobní údaje předány třetím stranám a my jsme povinni vaše osobní údaje vymazat, budeme tyto třetí strany o výmazu informovat, budeme-li k tomu povinni ze zákona.

Upozorňujeme, že se na vaše právo na výmaz vztahují omezení. Například nesmíme vymazat osobní údaje, které jsme ze zákona povinni nadále uchovávat. Z vašeho práva na výmaz jsou také vyloučeny údaje, které potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Další informace o vašem právu na výmaz naleznete v článku 17 nařízení GDPR.

9.4 Právo na omezení zpracování

Jsou-li splněny zákonné požadavky, můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. To je zejména případ situací, kdy:

 • jste přesvědčeni o nesprávnosti vašich osobních údajů; přičemž v takovém případě bude zpracování vašich údajů omezeno na dobu, která nám umožní ověřit jejich správnost;
 • zpracování vašich osobních údajů je nezákonné a vy požadujete omezení jejich používání namísto jejich výmazu;
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace a probíhá ověřování, pokud naše oprávněné důvody pro zpracování převažující nad těmi vašimi.

Další informace o vašem právu na omezení zpracování naleznete v článku 18 nařízení GDPR.

9.5 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme pro účely plnění smlouvy, na základě vašeho souhlasu nebo automatizovanými prostředky, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. V případě, že byly splněny výše uvedené podmínky, máte také právo nám uložit, abychom tyto údaje přenesli přímo třetí straně, pokud je to technicky proveditelné. Další informace o vašem právu na přenositelnost údajů naleznete v článku 20 nařízení GDPR.

9.6 Odvolání souhlasu

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Tím nebude dotčena zákonnost zpracování vašich údajů před odvoláním souhlasu.

9.7 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje platné právní předpisy o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

9.8 Právo vznést námitku proti zpracování

Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v případě zpracování založeného na našich oprávněných zájmech.

Pokud zpracováváme údaje na základě oprávněného zájmu, můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. V takovém případě vaše osobní údaje již nebudeme nadále zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud neprobíhá zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Předpokládáme, že pokud zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu, budeme zpravidla schopni takové přesvědčivé oprávněné důvody prokázat, ale každou námitku prověříme a posoudíme individuálně.

Další informace o vašem právu podat námitku naleznete v článku 21 nařízení GDPR.

10 ZMĚNY TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů vám vždy poskytujeme aktuální, úplné a v zásadě finální informace o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s našimi webovými stránkami. Tudíž musíme toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně aktualizovat. Doporučujeme vám proto, abyste do tohoto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně nahlíželi.