Startování řetězové pily STIHL

Ukážeme vám, jak bezpečně a správně nastartovat řetězovou pilu STIHL. Věděli jste, že existuje hned několik různých způsobů a metod?

Startování benzinové řetězové pily STIHL MS 180 C-BE na zemi

Přehled: Startování řetězové pily

  • Startování na zemi a startování mezi koleny jsou dvě nejbezpečnější metody
  • U systému M-Tronic nemusíte podruhé zatáhnout za startovací lanko 
  • Při startování na zemi nezapomeňte řetězovou pilu zvednout až po startu

Před nastartováním řetězové pily 

Než začnete pracovat s řetězovou pilou, je třeba zajistit bezpečnost pracoviště. Měli byste přijmout určitá opatření.

Muž v ochranném oděvu nese benzinovou řetězovou pilu STIHL MS 261 s ochranným krytem řetězu.

Díky ochrannému krytu řetězu lze řetězovou pilu bezpečně přepravovat.

Příprava pracoviště na práci s řetězovou pilou 

  • Benzínové pily produkují toxické výfukové plyny, jakmile se spustí chod motoru. Tyto plyny mohou být bez zápachu a nejsou vidět. Pracujte proto pouze venku nebo v dostatečně větraných prostorech. Uzavřené prostory nejsou pro tyto typy pil vhodným pracovním prostředím. Pro práci v interiéru doporučujeme využívat akumulátorové nebo elektrické pily.
  • Zkontrolujte podklad na pracovišti. Pozor!: Na kluzkém, mokrém, zasněženém nebo zledovatělém povrchu, na svazích, nerovném terénu nebo na čerstvě oloupaném dřevě (kůře) hrozí nebezpečí uklouznutí.
  • Nepouštějte na pracoviště jiné osoby, zejména děti.

Po natankování paliva do řetězové pily STIHL věnujte pozornost následujícím pokynům:

  • Vždy dodržujte vzdálenost alespoň 3 metry od místa doplňování paliva.
  • Zkontrolujte pracoviště, zda na něm nejsou možné překážky a zda je pro práci vhodné. V případě nouze mějte vždy volnou únikovou cestu. Kluzký, nerovný nebo zledovatělý povrch může být nebezpečný, a proto je třeba se mu vyhnout.
  • Ujistěte se také, že se v bezprostřední blízkosti nenachází žádné další osoby. Nikdy však nepracujte sami a vždy zajistěte, že v dosahu jsou další osoby, které mohou v případě nouze poskytnout pomoc.

Videonávod: Startování řetězové pily 

Po zajištění a kontrole pracovního prostředí můžete řetězovou pilu nastartovat.
Níže naleznete podrobné videonávody pro startování různých řetězových pil STIHL mezi koleny nebo na zemi. Nezapomeňte, že při každém kroku musíte dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k použití. Vyberte si video, které je určeno pro váš model pily a pusťte se do toho!

Startování řetězové pily STIHL MS 261 C-M mezi koleny:

Startování benzínové pily krok za krokem

Pracovní prostor jste zabezpečili a zkontrolovali. Pak se můžete se svou pilou pustit do práce. Při každém z následujících kroků dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k použití. První návod se týká startování řetězové pily bez systému M-Tronic. Zařízení se systémem M-Tronic se týká druhý návod. Vždy přitom dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k použití.

Druhý návod popisuje startování na zemi. Pokud pilu nemůžete nastartovat na zemi kvůli hustému porostu nebo sněhu, můžete ji také nastartovat mezi koleny nebo stehny. Při startování mezi koleny a stehny odpadají některé kroky, jako je stabilizace řetězové pily na zemi.

Startování řetězové pily bez systému M-Tronic

Startování řetězové pily se systémem M-Tronic

Snadnější startování se systéme STIHL ErgoStart a STIHL ElastoStart

Kromě výše popsaného systému M-Tronic nabízíme i další funkce, které zjednodušují startování vašeho motorového zařízení: STIHL ErgoStart výrazně snižuje sílu potřebnou k nastartování a speciální rukojeť startéru STIHL ElastoStart umožňuje plynulé nastartování.

Rukojeť startéru benzinové řetězové pily STIHL MS 261 C-M s M-Tronic a ElastoStart
Při řezání je důležitá bezpečná technika práce

Poznámka

Náš návod slouží pouze jako doplněk k Návodu k použití vaší řetězové pily STIHL. Ve videích je jako příklad uvedena pouze jedna řetězová pila. Proto mohou mít jiné typy řetězových pil odlišné ovládání. Než tedy začnete svou řetězovou pilu používat, dobře se s ní seznamte, důkladně si přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoli dotazů se obraťte přímo na svého specializovaného prodejce.