Nejdůležitější tipy k údržbě řetězové pily

Řetězové pily jsou při používání vystaveny velkému zatížení. A proto je nutné nepodceňovat pravidelnou údržbu, která zaručí dlouhodobě vysoký výkon a prodlouží životnost vaší pily.

Údržba benzinové řetězové pily STIHL MS 261 C-M

Údržba řetězové pily se provádí v různých intervalech

Chcete-li zajistit, že vaše řetězová pila bude mít vždycky optimální řezný výkon a dlouhou životnost, doporučujeme vám, abyste před každým použitím a po něm stroj vyčistili a neustále jej tak udržovali v kondici. Kromě toho se v určitých intervalech provádí další údržba. Podrobné informace o všech opatřeních a intervalech údržby naleznete v návodu k použití vašeho stroje. Pokud vám něco není jasné, obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.

Benzinová řetězová pila STIHL MS 461 na pařezu, v pozadí osoba v ochranném oděvu

Údržba pily před a po použití

 • Před použitím řetězové pily zkontrolujte, zda je v bezpečném stavu. Proveďte tedy vizuální kontrolu: Jsou řetězová pila a její ovládací prvky nepoškozené? Jsou vodící lišta, pilový řetěz a další příslušenství správně namontované?
 • Vyzkoušejte páčku plynu, zámek páčky plynu, ovladač sytiče, páčku startovací klapky, spínač pro zastavení, kombinovanou páčku (podle výbavy).
 • Zkontrolujte, zda funguje brzda řetězu.
 • Zkontrolujte stav pilového řetězu (naostření a napnutí řetězu) a vodící lišty.
 • Je mazání řetězu v pořádku?
 • Zkontrolujte, zda je víčko palivové nádržky a víčko olejové nádržky zavřené.
 • Z řetězové pily by nemělo unikat palivo.
 • Po použití řetězovou pilu vyčistěte a odstraňte z ní piliny a prach.
Provozní materiály pro údržbu řetězové pily: STIHL Varioclean, Multispray a Superclean

Pravidelná údržba

 • Pravidelně čistěte vodící lištu (vychýlení, vstupní otvor oleje, výstupní kanál oleje a drážku lišty), kryt řetězového kola, žebra válce a vnitřní strany krytu motoru a krytu filtru.
 • Doporučujeme, abyste vodící lištu po každé výměně nebo broušení řetězu otočili.
 • U nových pilových řetězů zkontrolujte po rozběhnutí napnutí řetězu a nikdy nepracujte bez dostatečného mazání řetězu.
Řetězová pila STIHL, vpředu STIHL Varioclean pro údržbu

Proč se řetězová pila musí čistit?

Chcete-li o svou řetězovou pilu správně pečovat, měli byste ji po každém použití vyčistit. Skutečným problémem může být zejména znečištění způsobené pryskyřicí v kombinaci s pilinami a přilnavým olejem na řetěz. Čím je znečištění pryskyřicí starší, tím je odolnější – v krytu, na vodicí liště nebo na vodicí kladce. Doporučujeme, abyste všechny stopy po pryskyřici odstraňovali z lišty a krytu včas. K čištění řetězové pily je vhodný univerzální čistič STIHL Multispray.

Přehledně: Údržba elektrických, akumulátorových a benzinových řetězových pil

Údržba a čištění elektrických řetězových pil

Elektrické řetězové pily jsou konstrukčně jednodušší než benzinové, a proto je třeba provádět méně kroků. Nejdůležitějšími kroky jsou:

 • Odstraňování pilin a prachu (štětcem, měkkým kartáčem nebo použijte Multispray STIHL)
 • Čištění oblasti řetězového kola vlhkým hadříkem nebo rozpouštědlem pryskyřice STIHL
 • Čištění drážky lišty
 • Odstranění otřepu na drážce lišty
 • Čištění větracích otvorů štětcem

Údržba a čištění akumulátorových řetězových pil

Kromě výše uvedených opatření doporučujeme u akumulátorových řetězových pil následující pracovní postupy:

 • Z prostoru pro akumulátor odstraňte cizí předměty a vyčistěte tento prostor vlhkým hadříkem.
 • Elektrické kontakty v prostoru pro akumulátor vyčistěte štětečkem nebo měkkým kartáčkem.

Údržba a čištění benzínových řetězových pil

V případě benzínové řetězové pily je kromě výše uvedeného nutné:

 • Zkontrolovat, zda palivová nádržka a nádržka na řetězový olej těsní a zda nedochází k úniku paliva nebo řetězového oleje.
 • Pravidelně čistit vzduchový filtr a kryt vzduchového filtru
 • Pravidelně kontrolovat opotřebení zapalovací svíčky a odstraňovat saze

Dobré vědět: Pravidelná údržba a čištění řetězové pily zajišťuje bezproblémový provoz, což přispívá k bezpečné práci. Znečištěné vzduchové filtry a zapalovací svíčky mohou snižovat výkon, přispívat k opotřebení a v pokročilých fázích vést k potížím při startování a ztrátě výkonu. Pokud zjistíte nějaké závady, obraťte se na specializovaného prodejce ve svém okolí.

Návody k použití řetězových pil STIHL

Návod k použití řetězové pily STIHL si můžete pohodlně stáhnout zde.

Shrnutí: Údržba řetězové pily

 • U řetězových pil je třeba pravidelně provádět údržbu. Některá opatření by měla být součástí běžných činností před použitím a po něm, jiná se provádějí v delších intervalech.
 • Podrobný přehled všech opatření údržby a intervalů údržby najdete v návodu k použití.
 • Společnost STIHL doporučuje, aby určité údržbářské práce prováděl specializovaný prodejce. Další informace najdete v návodu k použití.
 • Váš specializovaný prodejce vám zodpoví všechny vaše dotazy týkající se správné údržby vaší řetězové pily a na vyžádání rád provede údržbu za vás.
 • Věděli jste, že: prodloužená záruka o 1 rok zdarma se vztahuje na veškerou techniku STIHL, pokud si ji zaregistrujete do 30 dní od koupi.
 • Kromě údržby je důležité také správné skladování, aby si řetězová pila dlouho zachovala svůj výkon.