Výměna řezného nástroje u vyžínačů

Pro úspěšnou práci s vyžínači a křovinořezy je třeba pravidelně měnit řezný nástroj. Vysvětlíme vám, jak na to.

Osoba před domem se zeleným trávníkem připravuje vyžínač k výměně řezného nástroje

Výměna řezného nástroje u vyžínačů s žací hlavou

Výměna řezného nástroje u vyžínačů s kovovým řezným nástrojem

POZNÁMKA

Různé řezné nástroje, různé postupy: Vyberte, který řezný nástroj chcete namontovat. Ujistěte se, že je nasazen správný ochranný kryt schválený pro daný řezný nástroj. Informace o správném krytu a správné montáži najdete v Návodu k použití.

Shrnutí: Výměna řezného nástroje na vyžínači

  • Během této činnosti používejte vhodné osobní ochranné prostředky a dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití
  • Držák řezného nástroje musí směřovat vzhůru a musí být namontován schválený kryt řezného nástroje.
  • Zablokujte hřídel zásuvným trnem nebo šroubovákem.
  • V případě kovového řezného nástroje: Na tlačný kotouč položte řezný nástroj, na hřídel nasaďte tlačný a otočný unášecí kotouč a utáhněte matici.
  • V případě žací hlavy: Nasaďte žací hlavu a při zablokované hřídeli ji utáhněte.
  • Vysuňte nástroj a zablokovanou hřídel opět uvolněte.