Třídy ochrany proti proříznutí: vysoká bezpečnost pro optimální práci

Při práci s motorovou pilou je nezbytné používat správné ochranné vybavení. Věděli jste ale, že existuje hned několik tříd neprořezného oblečení?

Přehled: Třídy ochrany proti proříznutí

  • Existují 4 třídy ochrany proti proříznutí: 0 až 3.

  • Každá třída ochrany proti proříznutí nabízí vlastní ochranu.

  • Třída ochrany proti proříznutí 1 je standardní třída ochrany.

  • STIHL nabízí řadu oděvů s ochranou proti proříznutí.

  • Při práci vždy používejte osobní ochranné pomůcky podle návodu k použití a přihlédněte k velikostní tabulce.

Ochrana proti proříznutí: základy pro všechny případy

Neprořezné pracovní oděvy se vždy řídí stejným základním principem: jde o to, aby se zbrzdil nebo zastavil chod motorové pily, pokud se dostane do kontaktu s ochranným oděvem.

Kalhoty, bundy a boty STIHL s ochranou proti proříznutí jsou vyrobeny ze speciálních high-tech vláken. Tato vlákna jsou velmi dlouhá, hladká a především vysoce odolná proti proříznutí a roztržení a leží volně v pletenině, která je rovněž vyrobena z vysoce pevných vláken. Materiál na ochranu proti proříznutí je v několika vrstvách přímo pod vnější tkaninou oděvu s ochranou proti proříznutí. Když se řetěz motorové pily dostane do kontaktu s tímto ochranným materiálem, velmi rychle vytrhne vlákna, která jsou volně rozložena v ochranném materiálu. Obtočí se kolem hnacího kola motorové pily a ve zlomku sekundy ji zastaví.

V obuvi STIHL s ochranou proti proříznutí se používají přídavná brzdicí vlákna. Ochrana proti proříznutí u obuvi pro práci s motorovou pilou vede přes celou přední část chodidla, včetně jazyka. Díky vložení těchto vláken se v případě problému výrazně zpozdí rozříznutí materiálu. Kromě toho je ochranná obuv STIHL vybavena ocelovými špičkami, které účinně zabraňují proříznutí motorovou pilou.

Dva lesní dělníci v ochranném oděvu STIHL s konferenčním systémem STIHL ADVANCE ProCOM

Ochranné oděvy STIHL mají spoustu funkcí, které vás účinně ochrání při práci prováděné pro domácí účely i v profesionální sféře. Jednotlivé vlastnosti ochranných oděvů STIHL, jako je ochrana proti proříznutí, střih a kvalita materiálu, jsou naznačeny ikonami připojenými k výrobku.

Kalhoty STIHL s ochranou proti proříznutí v šedé a oranžové barvě s piktogramem motorové pily pro třídu ochrany proti proříznutí 1

Třídy ochrany proti proříznutí: krátké vysvětlení


Ne všechny prostředky na ochranu proti proříznutí jsou pro stejně vhodné pro každého uživatele. Pro větší přehlednost se oděvy s ochranou proti proříznutí dělí podle normy EN ISO 11393 (dříve EN 381) na třídy ochrany proti proříznutí a formy ochrany proti pořezání. Obě informace jsou uvedeny na obalu a na výrobku.

Třídy ochrany proti proříznutí 0 až 3 poskytují informace o tom, při které rychlosti byl ochranný oděv testován za standardních podmínek. Podšívka ochranného oděvu musí přitom zůstat zcela nepoškozená.

Třídy ochrany proti proříznutí

Piktogram pro třídu ochrany proti proříznutí 1 v podobě ochranného štítku s řetězovou pilou

Ochrana proti pořezání podle normy EN ISO 11393

Oděvy STIHL na ochranu proti pořezání jsou vyrobeny z materiálů vyvinutých výhradně pro STIHL a jsou testovány v nejprestižnějších evropských laboratořích
Testovány zkušebními ústavy SMP nebo KWF.

Ochrana proti proříznutí má několik vrstev a je prodyšná. Když řetěz pily narazí na vrstvu chránící před pořezáním, vytrhne se mnoho vláken, která řetězu kladou odpor a řetězové kolo zablokují. Řetěz se tak zastaví a výrazně se sníží riziko zranění. Následující piktogram označuje výrobky STIHL pro ochranu proti proříznutí:

Kalhoty odolné proti proříznutí třídy 1 obvykle poskytují dostatečnou ochranu proti pořezání. Stoprocentní ochrana však neexistuje. S vyššími třídami ochrany se zvyšuje ergonomická a tepelná zátěž.

Mimochodem: Vzhledem k tomu, že k nehodám obvykle dochází při dobíhání pilového řetězu, a tedy při relativně nízké rychlosti, jsou třídy ochrany proti proříznutí pouze orientačními hodnotami. Při standardizovaných zkouškách, při nichž se stanovují třídy ochrany proti proříznutí, nelze zohlednit takové okolnosti, jako je konkrétní ostrost pilového řetězu, jeho napnutí nebo úhel nárazu.

Vyobrazení řetězové pily jako piktogram pro třídu ochrany proti proříznutí 1 bez normy

Význam piktogramu pily na ochraně paží Protect MS

Ochrana paží Protect MS byla testována v souladu s normou EN ISO 11393 (část 6 pro ochranu horní části těla) v příslušném zkušebním ústavu a splňuje základní zdravotní a bezpečnostní požadavky nařízení o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425. Ochranný štít není zobrazen, protože pro tento výrobek neexistuje žádná zvláštní zkušební norma, a proto se používají pouze zkoušky, které pokrývají požadavky nařízení. V souladu s normou EN ISO 13688:2013 +A1:2021 může být i zde v budoucnu uveden celý piktogram včetně štítu.

Dávejte pozor na techniku práce

Osobní ochranné prostředky nenahrazují bezpečné pracovní postupy. Je proto nutné dodržovat návod k použití ochranných pomůcek a motorového nářadí, a také příslušné vnitrostátní předpisy k předcházení úrazů.

Kterou ochranu proti proříznutí použít pro konkrétní práci?

Každá z tříd ochrany proti proříznutí je určena pro specifické aplikace. Obecně lze říci, že:

  • třída ochrany proti proříznutí 1 je obvykle vhodná pro práci v lese a doma
  • Vyšší třídy ochrany proti proříznutí jsou vhodné zejména pro neškolené uživatele nebo uživatele ve zvláštních mimořádných a nebezpečných situacích (např. THW, hasiči atd.) 
Muž v ochranném oblečení kácí stromy.

Oděvy s ochranou proti proříznutí u STIHL

U značky STIHL najdete vše potřebné, pokud jde o oděv s ochranou proti pořezání, který je nezbytný k dobré ochraně při práci s motorovou pilou.

Náš příslib v oblasti bezpečnosti: test ochrany proti proříznutí KWF

Kulaté zelené logo KWF-Profi

KWF-Profi

Certifikační značka „KWF-Profi“ se uděluje lesnickým zařízením, která splňují bezpečnostní normy pro profesionální lesnické práce.

Kulaté bílé logo se zeleným okrajem pro KWF-Standard

KWF-Standard

„KWF-Standard“ zahrnuje výrobky, které byly testovány a jsou vhodné pro použití například v zemědělství nebo při údržbě krajiny.

Kulaté modré logo pro KWF-Test

KWF-Test

Značka „KWF-Test“ se uděluje výrobkům, které byly úspěšně testovány z hlediska určitých technických vlastností.

Péče o ochranu proti proříznutí

I když není „poškrábané“ – vybavení na ochranu proti pořezání je neustále vystaveno namáhání a nečistotám. Nezapomínejte proto na pravidelné čištění oděvů.