CO2 podle normy EURO V

Zde zjistíte, zda váš výrobek STIHL splňuje nové emisní limity podle normy EURO V.

Kontrola hodnoty CO2 u nářadí STIHL ve vývoji

Nařízení EU 2016/1628 EURO V, které vstoupilo v platnost v září 2016, stanovuje nové mezní hodnoty emisí pro spalovací motory (benzinové a naftové) v mobilních strojích a zařízeních. Tyto nové mezní hodnoty emisí vstupují v platnost pro všechny výrobky STIHL 1. ledna 2019.

To, zda váš výrobek STIHL splňuje nové emisní limity podle normy EURO V, zjistíte podle zkratky „2016/1628“ v čísle uvedeném na výrobku.

Kromě toho najdete v technických údajích příslušného výrobku naměřenou hodnotu CO2 podle normy EURO V.

Tato naměřená hodnota CO2 je výsledkem testování (výchozího) motoru reprezentujícího daný typ/řadu motorů v pevně stanoveném zkušebním cyklu v laboratorních podmínkách a nepředstavuje výslovnou ani implicitní záruku výkonu konkrétního motoru.

Více informací o službách STIHL