Směrnice o vibracích

Zde najdete základní informace o směrnici EU o vibracích (2002/44/ES) týkající se vibrací rukou a paží a užitečné rady pro zaměstnavatele k tomu, jak ji uplatňovat. Získáte také údaje o vibracích zařízení STIHL.

Testování nářadí STIHL na vibrační zatížení

Informace pro zaměstnavatele

V následujících dokumentech najdete základní informace o směrnici EU o vibracích (2002/44/ES) týkající se vibrací rukou a paží a také užitečné rady pro zaměstnavatele k tomu, jak ji uplatňovat.

Zjednodušený postup klasifikace rizikové třídy

Klasifikace rizikové třídy je specifická pro daný výrobek a závisí na ekvivalentní hodnotě vibrací a hv,eq. Společnost STIHL vám na této stránce nabízí zjednodušený postup, pomocí kterého můžete posoudit, zda jsou pro zaměstnance nutná zvláštní ochranná opatření. Metoda předpokládá, že se během pracovního dne používá stále stejný nástroj.

Pomůcka pro výpočet denní zátěže vibracemi

Společnost STIHL vám na této stránce nabízí pomůcku pro výpočet ke stanovení přípustné pracovní doby za pracovní den, ke stanovení denního zatížení vibracemi, případně pro jednotlivé nástroje nebo několik souběžně používaných nástrojů.

Více informací o službách STIHL