STIHL M-Tronic: systém řízení a kontroly chodu motoru

Systém řízení motoru STIHL M-Tronic reguluje časování zapalování a přívod paliva, aby bylo zaručeno spolehlivé startování vašeho nářadí – a to pokaždé.

Close-up of a STIHL MS 261 C-M petrol chainsaw with M-Tronic

STIHL M-Tronic: spolehlivě bezporuchový provoz

Ať už začínáte svůj pracovní den, pracujete již delší dobu, nebo se chopíte své motorové pily STIHL po přestávce, díky systému M-Tronic se můžete spolehnout na perfektní start a plný výkon. Systém řízení motoru zajišťuje automatickou přesnou elektronickou regulaci doby zapalování a dávkování paliva, přičemž bere v úvahu i vnější faktory – například teplotu, nadmořskou výšku a kvalitu paliva. Díky tomu se můžete plně soustředit na práci a máte jistotu, že vaše elektrické nářadí STIHL bude od okamžiku spuštění pracovat na nejvyšší výkon.

Bližší pohled na komponenty systému STIHL M-Tronic

An overhead view of a tree being cut down with a STIHL MS 261 C-M chainsaw
A man in protective equipment delimbing a felled tree using a STIHL petrol chainsaw with M-Tronic and Light 04 guide bar

Výhody systému STIHL M-Tronic

Jednoduché startování

Se systémem STIHL M-Tronic se můžete ihned rozjet na plné obrátky. Systém přesně vypočítá potřebné množství paliva a dodá ho podle potřeby. 

Jednou nastavíte a máte hotovo

STIHL M-Tronic nastavuje množství paliva v karburátoru pro všechny provozní stavy, včetně rozběhu, volnoběhu, částečného a plného plynu – elektronicky, automaticky a s ohledem na vnější faktory. Abyste měli jistotu, že systém M-Tronic využijete co nejlépe, pomůže vám místní prodejce STIHL s kalibrací nastavení před prvním použitím nářadí. 

Špičkový výkon motoru za všech okolností 

Řídicí jednotka STIHL M-Tronic na základě teploty a otáček motoru průběžně kontroluje provozní stav vaší řetězové pily a podle toho reguluje přívod paliva, abyste vždy dosáhli nejlepšího možného výkonu motoru.

Výjimečná akcelerace

Díky elektronické regulaci časování zapalování a dávkování paliva nářadí s řídicí jednotkou STIHL M- Tronic rychle a samočinně akceleruje, a to i po studeném startu. 

Paměťová funkce

STIHL M-Tronic ukládá nastavení z posledního použití nářadí – bez ohledu na to, kolik času uplynulo – a načte je při opětovném nastartování řetězové pily. Při stejných vnějších podmínkách tak bude ihned po opětovném spuštění k dispozici plný výkon motoru. 

Kalibrace STIHL M-Tronic

Abyste si byli jisti, že vaše nářadí M-Tronic pracuje co nejefektivněji, musíte si nechat před použitím nářadí M-Tronic zkalibrovat u svého prodejce STIHL. Systém řízení motoru bude pracovat co nejlépe pouze tehdy, když bude správně nastaven. Pokud je vaše nářadí vybaveno systémem M-Tronic 3.0, můžete si jej dokonce snadno zkalibrovat sami – návod naleznete níže.

STIHL M-Tronic Reset

Pokud během provozu nářadí STIHL s M-Tronic zaznamenáte problémy, může váš prodejce snadno a rychle získat přístup k informacím ze stroje, diagnostikovat případný problém a provést reset. Pokud však dáváte přednost resetování "na stromě", můžete jej provést i sami: proveďte 5 rovnoměrných příčných řezů na kmeni o průměru asi 30 cm s motorovou pilou při otáčkách mezi 8001 a 11 201 ot/min.

Shrnutí: STIHL M-Tronic 

  • STIHL M-Tronic je systém řízení motoru, který přesně reguluje časování zapalování a dávkování paliva. 
  • Stroje vybavené systémem M-Tronic mají písmeno "M" v názvu.
  • Se systémem STIHL M-Tronic získáte vždy ten nejlepší výkon motoru, ať už pracujete kdekoli.
  • Paměťová funkce ukládá naposledy použitá nastavení a použije je při opětovném startu motoru.
  • Po kalibraci se systém STIHL M-Tronic postará o co nejefektivnější chod motoru.