Vyhřívání karburátoru STIHL: ani mráz vaši pilu nezastaví

Řetězová pila STIHL s vyhříváním karburátoru vás nezklame ani v mrazivých podmínkách a ochrání vás před zastavením pily způsobeným ledovými krystalky.

A STIHL MS 462 C-M petrol chainsaw with carburettor heater being carried among moss-covered tree trunks in a forest

Vyhřívání karburátoru: zahřátý a připravený do akce

Elektrické vyhřívání karburátoru s automatickým zapínáním a vypínáním v závislosti na teplotě zajišťuje, že vaše řetězová pila STIHL pracuje perfektně i při nízkých teplotách. Vyhřívání zabraňuje namrzání karburátoru v zimních podmínkách, a tím zajišťuje plynulý průtok palivové směsi, aby byl zachován výkon stroje. Pro trvalý pracovní komfort jsou všechny modely STIHL s elektrickým vyhříváním karburátoru vybaveny také vyhřívanými rukojeťmi. Tyto pily poznáte podle písmen "V-W" v označení výrobku. 

Jak funguje elektrické vyhřívání karburátoru

A proč jej potřebuji?

Bezprostředně po vypuštění paliva z trysek karburátoru dochází k jeho smíchání se vzduchem, což snižuje teplotu nasávaného vzduchu přibližně o 9 °C. Po ochlazení může tento vzduch nést méně odpařené vlhkosti, což vede ke kondenzaci v karburátoru, která se sráží kolem škrticí klapky. Pokud se teplota nasávaného vzduchu pohybuje mezi 3 °C a 10 °C, může náhlé ochlazení způsobit, že se kolem škrticí klapky vytvoří led, který zúží průtok vzduchu karburátorem a způsobí pokles výkonu stroje – a případně jeho poruchu.

Pokud je teplota nasávaného vzduchu nižší než 3 °C, je vlhkost vzduchu ve skutečnosti příliš nízká na to, aby umožnila tvorbu ledu; zatímco teploty vzduchu kolem 10 °C nebo vyšší jsou dostatečně teplé na to, aby se kondenzovaná vlhkost neproměnila v led. Na základě těchto teplot se při práci s motorovou pilou na podzim, v zimě a brzy na jaře vyhřívání karburátoru vyplatí.

Snow-covered ground bordered by leafless trees

Dvě cesty ke spolehlivosti v zimě

Jednoduchou cestou, jak zabránit tvorbě ledu na škrticí klapce karburátoru, je vyhřívání okruhu karburátoru, které STIHL provádí dvěma způsoby.
U řetězových pil určených pro domácí a příležitostné použití ohřívá předehřívač nasávaný vzduch a reguluje tak teplotu uvnitř karburátoru. Jedná se o pasivní systém, který funguje pomocí šoupátka nebo ventilu, který se otevírá a přivádí ohřátý vzduch z válce do vzduchového filtru. Po aktivaci tohoto systému stačí několik minut chodu motoru, aby se zabránilo kritickým teplotám, které mohou vést k tvorbě ledu v karburátoru. Pro aktivaci předehřevu v zimním období musí uživatel přesunout šoupátko nebo ventil do polohy "Otevřeno"; doporučujeme tuto funkci začlenit do stávajících sezónních postupů, stejně jako v říjnu přezouváme na zimní pneumatiky a o Velikonocích zpět na letní.
Profesionální motorové nářadí STIHL pro lesní hospodářství využívá integrované elektrické vyhřívání karburátoru. Jedná se o aktivní systém, v němž se automaticky zapne topný prvek, který zahřívá karburátor, jakmile je dosaženo kritického rozsahu teplot, bez nutnosti zásahu uživatele. Topný prvek karburátoru je napájen prostřednictvím samostatného generátoru na ventilátorovém kole – stejný generátor dodává energii také vyhřívaným rukojetím, které vždy doprovázejí elektrický ohřev karburátoru v profesionálních lesnických řetězových pilách STIHL. Modely s těmito funkcemi jsou v názvu výrobku označeny kódem "V-W".

Oba systémy jsou životně důležité během prvních 10 minut provozu motoru; poté již obvykle stačí teplo vyzařované motory k tomu, aby se zabránilo překročení kritického teplotního rozsahu. 

Elektrické vyhřívání karburátoru STIHL

Elektrické vyhřívání karburátoru STIHL se skládá z elektrického topného článku a termostatu, přičemž topný článek je umístěn před karburátorem. Termostat může být na krytu karburátoru na straně čerpadla nebo namontovaný přímo na topném prvku.
Napájení topného tělesa karburátoru je automaticky zajišťováno topným generátorem. Jakmile teplota karburátoru klesne pod kritickou teplotu 10 °C, termostat zapne topné těleso. Tím se účinně zabrání tvorbě ledu v karburátoru a motor může pracovat bez problémů.

A worker in STIHL protective equipment works at the top of a tall tree trunk against a backdrop of trees and mountains.

Jaké jsou výhody elektrického vyhřívání karburátoru STIHL?

S elektrickým vyhříváním karburátoru STIHL se můžete na svůj stroj STIHL spolehnout i při nízkých teplotách. Díky němu motor pracuje pravidelně, neslábne při nízkých otáčkách ani při volnoběhu; v chladném počasí není třeba seřizovat karburátor a studené starty jsou mnohem spolehlivější. Další výhodou elektrického vyhřívání karburátoru STIHL je jednoduchost jeho konstrukce. Jelikož topné těleso pracuje bez nutnosti průtoku paliva ohřívačem karburátoru, není třeba se starat o složité úpravy motoru – na rozdíl od jiných řešení automatického vyhřívání karburátoru. Konstrukce vyhřívání karburátoru STIHL má také tu výhodu, že podstatně nezvyšuje celkovou hmotnost vaší motorové pily. 

Může být vyhřívání karburátoru namontováno dodatečně?

Elektrické vyhřívání karburátoru není součástí sériové výbavy všech řetězových pil STIHL. Vybaveny jím jsou zejména řetězové pily určené pro použití za každého počasí, což momentálně znamená, že elektrické vyhřívání karburátoru se montuje pouze do profesionálních řetězových pil pro práci v lese. Naše moduly jsou přizpůsobeny pro tyto konkrétní řetězové pily, takže je nelze dodatečně namontovat do jiných modelů řetězových pil. Váš místní prodejce STIHL vám jistě rád zodpoví případné další dotazy týkající se vyhřívání karburátorů.

Shrnutí: elektrické vyhřívání karburátoru STIHL

  • Zabraňuje tvorbě ledových krystalků v karburátoru.
  • S elektrickým vyhříváním karburátoru STIHL mají řetězové pily dobrý výkon i za chladného počasí .
  • Elektrické vyhřívání karburátoru STIHL není složitou úpravou motoru, ale samostatným systémem.
  • Elektrické vyhřívání karburátoru STIHL nelze dodatečně namontovat .
  • Řetězové pily STIHL s elektrickým ohřevem karburátoru jsou označeny písmenem "V" v názvu modelu.
  • Řetězové pily STIHL s elektrickým ohřevem karburátoru se vždy dodávají s vyhřívanými rukojeťmi ("V-W").