Výzkumy mluví pro mulčování

Výzkumy mluví pro mulčování

Výsledek

  • stejnoměrně hustší travní drn a sytější zeleň díky 21 cyklům sečení s mulčováním za rok po celé vegetační období
  • vyšší účinnost než čtyři pohnojení minerálním hnojivem na srovnatelné ploše
  • vrácené živiny odpovídají množstvím i vzájemným poměrem přesně optimální potřebě

To nejlepší i pro životní prostředí

Organická vazba dusíku v mulčovacím materiálu zamezuje vyplavování živin. Živiny se uvolňují pomalu, dlouhodobě a rovnoměrně. Ušetří se tak značné množství hnojiva, což šetří nejen peněženku, ale i životní prostředí. 

Sečení spojené s mulčováním snižuje zplstnatění trávníku díky lepšímu růstu trávy. Trávník dobře zásobený živinami nedává prostor plevelům a mechu a původní druhové složení zůstává zachováno. Naproti tomu na hnojené kontrolní ploše došlo po čtyřech letech k významné změně rostoucích druhů trav, což se projevilo silným zplstnatěním porostu.