Doplňování paliva

Doplňování paliva

Před plněním nádrže Vašeho motorového vyžínače STIHL palivem byste měli dodržet ještě několik základních bezpečnostních pokynů:

  • Benzin je mimořádně snadno zápalný. Dodržujte proto dostatečnou vzdálenost od otevřeného ohně, nerozlijte palivo a nekuřte. Palivo tankujte minimálně 3 metry od Vašeho pracoviště, kde startuje motorový vyžínač.
  • Před každým doplňováním paliva úplně vypněte motor; neplňte nádrž ani tehdy, když je motor ještě horký. Při přelití může dojít k požáru.
  • Otevírejte uzávěr nádrže opatrně, aby mohl případný přetlak pomalu uniknout a nevystříklo z nádrže palivo.
  • Palivo doplňujte vždy jen na dobře větraných místech.
  • Při plnění paliva byste měli dbát na to, aby nedošlo k rozlití paliva nebo aby se nedostalo palivo na Váš oděv. V opačném případě ihned očistěte motorové nářadí a převlečte se.