Elektrowin

Recyklace a zpětný odběr elektrozařízení

Elektrowin

Firma Andreas STIHL, spol. s r.o. je zapojena do kolektivního systému Elektrowin. Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení v souladu se zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností je zajištěn prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN a.s. (www.elektrowin.cz).