Zásady ochrany osobních údajů na stránkách CZ

Společnosti ANDREAS STIHL spol. s r.o.(dále jen „STIHL" nebo „my") je potěšena, že navštěvujete naše webové stránky a že se zajímáte o naši společnost a naše výrobky. Ochrana osobních údajů neznamená pro nás jen prázdná slova, a proto bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše údaje zpracováváme s maximální péčí a důvěrností a používáme je pouze v rámci příslušných ustanovení o ochraně osobních údajů, zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR").

Kliknutím zde provedete změnu nastavení cookies.

Zodpovědnost za zpracování osobních údajů
Společnost STIHL nese odpovědnost za zákonné zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracování uživatelských dat
Když navštívíte naše webové stránky, ukládáme si název Vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, z níž jste k nám přišli; které naše webové stránky jste navštívili, datum a dobu trvání vaší návštěvy, informace o Vámi používaném zařízení (značka, model, operační systém ) a webovém prohlížeči.. Také uchováváme Vaši IP adresu, jejíž poslední čtyři místa jsou však anonymizována.

Tato uživatelská data zpracováváme, abychom z technického hlediska usnadnili váš přístup k našim službám (např. úpravou našich služeb pro koncové zařízení, které používáte) a rozpoznali a zabránili jakémukoliv zneužití. Kromě toho používáme uživatelská data v anonymizované podobě pro statistické účely a pro zlepšení našich webových stránek. Právním základem pro zpracování osobních uživatelských dat je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. f) GDPR.

Použití vlastních Cookies
Používáme tzv. Cookies na různých stránkách, abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili užívání určitých funkcí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vaše koncové zařízení. Některé ze souborů cookie, které používáme, budou vymazány na konci relace prohlížeče, tj. po zavření Vašeho prohlížeče (tzv. cookies relace). Jiné soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení, což nám nebo našim partnerům umožní rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě (tzv. dlouhodobé soubory cookie). Pomocí souborů cookie nemohou být ani zpřístupněny jiné soubory ve vašem počítači ani určena vaše e-mailová adresa. Právním základem pro zpracování osobních údajů za použití souborů cookies je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. f) GDPR.

Soubory cookie budou uloženy na vašem koncovém zařízení a vy máte plnou kontrolu nad jejich používáním. Můžete deaktivovat nebo omezit přenos souborů cookie změnou nastavení webového prohlížeče. Již uložené soubory cookie mohou být kdykoliv vymazány. To může být prováděno i automatizovanými prostředky. Pokud deaktivujete soubory cookie pro naše webové stránky, pravděpodobně nebudete moci v plném rozsahu využívat všech funkcí webových stránek.

Podskupina | Cookies | Použité cookies | Doba platnosti
Oracle Eloqua | en25 | poskytovatel třetí strany | 13 měsíců
stihl.cz | ELOQUA | původní poskytovatel | 395 dní

Analýza webu pomocí služby Google Analytics
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, což je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google"). Služba Google Analytics rovněž používá „soubory cookie", textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analyzovat vaše používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání tohoto webu jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy.

Webové stránky společnosti STIHL využívají službu Google Analytics s rozšířením „anonymize IP". Znamená to, že Vaše IP adresa zjištěná službou Google Analytics bude zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru dříve, než bude přenesena do USA. Pouze ve výjimečných případech bude Vaše úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.

Společnost Google využívá tyto informace z pověření firmy STIHL k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webových stránek a internetu ve vztahu k provozovateli webových stránek. IP adresa přenesená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s jinými daty společnosti Google.

Můžete zabránit ukládání souborů cookie příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nebudete případně moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data vygenerovaná souborem cookie týkající se vašeho používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a aby tato data dále zpracovávala, a to stažením a instalací zásuvného modulu do prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Podrobnější informace k podmínkám užívání a k ochraně údajů naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/cz.html.

Právním základem pro zpracování osobních údajů za použití souborů cookies je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. f) GDPR.

Oracle Maximyser
Používáme produkt Oracle Maxymiser od společnosti Oracle Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstr. 25, 80992 Mnichov. Za tímto účelem jsou nastaveny soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Takto vytvořené informace jsou přenášeny na server společnosti Oracle Deutschland B.V. & Co. KG a ukládají se tam. Společnost Oracle Deutschland B.V. & Co. KG použije anonymizované nebo pseudonymizované údaje předané naším jménem zejména k vyhodnocení chování uživatelů na našich webových stránkách a k optimalizaci webových stránek.

Oracle Maxymiser je používán výhradně s vaším souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat změnou nastavení souborů cookie kliknutím na odkaz s textem "Kliknutím zde provedete změnu nastavení cookies" umístěný v úvodní části této stránky.

Dále můžete kdykoli vznést námitku proti shromažďování a ukládání vašich anonymizovaných údajů technologií Oracle Maxymiser, jakož i proti zpracování těchto údajů, a to kliknutím na následující odkaz: https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html.

Oracle ELOQUA
Pro optimální komunikaci se zákazníky používáme službu Eloqua. Servery Eloqua poskytovatele ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 Mnichov se nacházejí v EU. V rámci služeb podpory a správy nelze v jednotlivých případech vyloučit, že jednotliví zaměstnanci společnosti Oracle Corporation mimo EU mohou mít v rámci smluvního poskytování služeb přístup i k uživatelským údajům. Jako preventivní opatření jsme ve společnosti Oracle Corporation zajistili odpovídající úroveň ochrany údajů prostřednictvím dostatečných záruk podle čl. 44 a násl. GDPR. 

Společnost Eloqua umístí trvalý soubor cookie na příslušnou přihlašovací stránku, pokud se na vašem zařízení  soubor cookie společnosti Eloqua nenachází. Pokud jste již použili webovou stránku, která používá Eloqua, je možné, že již máte soubor cookie Eloqua. Soubor cookie Eloqua můžeme používat k analýze vašeho používání našich stránek, abychom je mohli neustále zlepšovat. E-maily odesílané pomocí aplikace Eloqua používají sledovací technologie. 

Tyto informace používáme především ke zjištění, jaká témata vás zajímají, a to sledováním toho, zda jsou naše e-maily otevřeny a na jaké odkazy klikáte. Tyto informace pak používáme ke zlepšování e-mailů, které vám posíláme, a služeb, které poskytujeme, a k jejich propojení se stávajícími informacemi. 
Toto zpracování údajů probíhá pouze v případě, že jste s ním předem výslovně souhlasili. Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat změnou nastavení souborů cookie kliknutím na odkaz s textem "Kliknutím zde provedete změnu nastavení cookies" v úvodu stránky.

Použití funkce Remarketing nebo „Similar Target Groups (Podobné cílové skupiny)" společnosti Google Inc.
STIHL využívá funkci Remarketing nebo „Similar Target Groups" společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google"). Tato funkce umožňuje společnosti STIHL, aby oslovila návštěvníky svých webových stránek cíleně reklamou, a to umístěním personalizovaných reklam založených na jejich zájmovém chování, jakmile tito navštíví jiné webové stránky v rámci Google Display Network. K provedení analýzy užívání webových stránek, která tvoří základ pro tvorbu reklam založených na zájmovém chování, používá společnost Google soubory cookie . Za tímto účelem společnost Google ukládá malý soubor se sekvencí čísel do prohlížečů návštěvníků webových stránek. Návštěvy na webových stránkách a anonymní údaje o užívání webových stránek jsou shromažďovány prostřednictvím tohoto čísla. Osobní údaje návštěvníků webových stránek zásadně nejsou ukládány. Pokud pak navštívíte jiné webové stránky v rámci Google Display Network, zobrazí se vám reklamy, u nichž je velmi pravděpodobné, že budou zohledňovat předtím zvolené oblasti produktů a informací. Další informace o remarketingu Google a Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese: http://www.google.com/privacy/ads/.

Můžete trvale deaktivovat používání souborů cookie společností Google, když použijete následující odkaz, stáhnete si a nainstalujete nabízený zásuvný modul: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Popřípadě můžete deaktivovat používání souborů cookie externími poskytovateli výběrem stránky pro deaktivaci, kterou nabízí iniciativa pro reklamu na síti na adrese http://www.networkadvertising.org/choices/, a provedením dalších kroků k odhlášení, jak jsou zde popsány.

Právním základem pro zpracování osobních údajů za použití souborů cookies je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. f) GDPR.

Služba Sklik provozovaná společností Seznam.cz, a.s.
Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Společnost Seznam.cz deklaruje, že pro účely on-line reklamy využívá pouze taková data, která neidentifikují konkrétní fyzické osoby nebo prostřednictvím nichž není možné konkrétní fyzické osoby identifikovat, nedochází tedy žádným způsobem k využívání jména, adresy (e-mailové ani poštovní) nebo telefonní čísla fyzických osob. IP adresy uživatelů nejsou pro účely behaviorálního cílení a retargetingu Skliku využívány a pokud ano, tak jsou zpracovávány pouze v anonymizované podobě.

Podrobnější informace naleznete na adrese https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/.

DoubleClick by Google
DoubleClick by Google je služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google"). DoubleClick by Google používá soubory cookie k tomu, aby vám prezentovala reklamy, které jsou pro vás relevantní. Vašemu prohlížeči je přiřazeno pseudonymní identifikační číslo (ID), aby bylo možné zjistit, které reklamy byly ve vašem prohlížeči zobrazeny a které reklamy byly vybrány. Soubory cookie zásadně neobsahují žádné osobní údaje. Použití souborů cookie DoubleClick pouze umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webovým stránkám, aby umisťovaly reklamy na základě předchozích návštěv na našich nebo jiných webových stránkách na internetu. Informace generované souborem cookie jsou přenášeny k vyhodnocení na server v USA, kde jsou uloženy. Společnost Google předává data třetím stranám pouze na základě zákonných předpisů nebo v rámci objednaného zpracování dat. Za žádných okolností společnost Google nebude vaše data kombinovat s jinými údaji shromážděnými společností Google.

Můžete zabránit ukládání souborů cookie do svého počítače výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči; nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nebudete případně moci plně využívat všech funkcí našich webových stránek. Další informace o ochraně osobních údajů v rámci služby DoubleClick najdete na adrese: https://policies.google.com/. Dále můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování dat vygenerovaných soubory cookie v souvislosti s vaším používáním webových stránek, stejně jako ve zpracovávání těchto dat tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul do prohlížeče, který je dostupný na adrese https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=cs, a tam v části nastavení reklamy použijete rozšíření pro deaktivaci služby DoubleClick.

Právním základem pro zpracování osobních údajů při používání souborů cookies je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. f) GDPR.

Google Tag Manager
Google Tag Manager je služba, kterou poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google") a která umožňuje vytváření, aktualizaci a správu tagů. Tagy jsou malé prvky kódu na našich webových stránkách, které mimo jiné slouží k měření frekvence a chování návštěvníků a k určení dopadu on-line reklamy a sociálních kanálů. Kdykoliv navštívíte naši webovou stránku, bude aktuální konfigurace tagu odeslána do vašeho prohlížeče. Tímto způsobem obdrží pokyny, které tagy se mají spouštět. Samotný nástroj neshromažďuje žádné osobní údaje, ale zajišťuje, že budou spuštěny jiné tagy, které mohou podle okolností data shromažďovat. Více informace o fungování tagů služby Google Tag Manager najdete na adrese: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=cs&topic=2574304&ctx=topic a v zásadách používání: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

Webové fonty Google
Webové fonty Google se používají ke zlepšení vzhledu různých informací na těchto webových stránkách (https://fonts.google.com/specimen/Roboto a https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed). Webové fonty jsou přenášeny do mezipaměti vašeho prohlížeče, aby bylo možné je používat pro prezentaci. Pokud by prohlížeč nepodporoval webové fonty Google nebo by zabránil přístupu k nim, byl by text zobrazen ve standardním písmu.

Webové fonty Google „Roboto" a „Roboto Condensed" jsou licencovány v rámci Apache License 2.0: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Informace o ochraně soukromí jsou k dispozici v rámci Centra ochrany osobních údajů Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Microsoft Bing
Společnosti STIHL používá sledování konverzí společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („společnost Microsoft"). Microsoft Bing Ads umístí soubor cookie na váš počítač, pokud jste přišli na naše webové stránky prostřednictvím reklamy v Microsoft Bing. Tímto způsobem Microsoft Bing i my zjistíme, že někdo kliknul na reklamu, byl přesměrován na naše webové stránky a dostal se na předem určenou cílovou stránku. Dozvíme se pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu v Bingu a pak byli přesměrováni na cílovou stránku. Zásadně nejsou poskytovány žádné osobní údaje. Další informace o ochraně osobních údajů a o souborech cookie používaných v Microsoft Bing najdete na webových stránkách společnosti Microsoft, a to na adrese https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement.

Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete také odmítnout požadované umístění souboru cookie – případně pomocí nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické umísťování souborů cookie.

Právním základem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. f) GDPR.

Sociální média a jejich zásuvné moduly
Nabízíme vám také rozsáhlou osobní podporu prostřednictvím našich stránek na sociálních médiích. Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím některého z těchto sociálních médií, předáme ho příslušnému oddělení. Údaje se použijí výhradně pro účely odpovědi na váš dotaz a nebudou předány třetím stranám. Právním základem pro zpracování osobních údajů v kontextu zpracování vašeho dotazu je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. f) GDPR. Abyste nás mohli kontaktovat prostřednictvím sociálních médií, musíte se u těchto služeb zaregistrovat. K tomu zpracovávají Společnosti, které stojí za těmito službami, případně osobní údaje. Nemáme žádný vliv na povahu, rozsah a zpracování těchto osobních údajů.

Doporučení na sociálních sítích s použitím řešení Shariff
K zapojení zásuvných modulů sociálních sítí Facebook, Twitter, Google+ a Instagram s funkcí doporučení („Share", „Like", „+1", „Camera"/ „Sdílet", „To se mi líbí" „symbol kamery") používáme řešení „Shariff" od Heise.Služba Shariff brání přenosu Vaší IP adresy poskytovateli konkrétní sociální sítě. Místo vaší IP adresy se přenáší pouze adresa serveru. Vaše IP adresa se tedy nepředává.

Použití zásuvných modulů pro Facebook
Naše webové stránky používají sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly") sociální sítě Facebook, kterou provozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („společnost Facebook"). Přehled zásuvných modulů pro Facebook a jejich vzhled najdete na adrese: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Pokud přejdete na stránku v rámci našeho webu, která obsahuje takový zásuvný modul, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. Obsah zásuvného modulu je společností Facebook přenášen přímo do vašeho prohlížeče a je integrován do stránky. Tímto zapojením získá společnost Facebook informace, že váš prohlížeč přistoupil na příslušnou stránku v rámci našeho webu, i když nemáte profil na Facebooku nebo nejste v daném okamžiku přihlášeni na Facebook. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny z vašeho prohlížeče přímo na server společnosti Facebook v USA, kde jsou uloženy. Pokud jste přihlášeni na Facebook, bude Facebook schopen přímo spojit vaši návštěvu na našich webových stránkách s vaším profilem na Facebooku. Pokud použijete zásuvný modul, např. tím, že napíšete komentář, budou tyto informace přeneseny přímo na server společnosti Facebook, kde budou uloženy. Tyto informace budou také zveřejněny ve vašem profilu na Facebooku a budou zobrazeny vašim přátelům na Facebooku. Chtěli bychom zdůraznit, že v rámci našeho postavení poskytovatele webových stránek nejsme informováni o obsahu přenášených dat, ani o jejich využívání společností Facebook. Prosím, prostudujte si zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook, abyste se seznámili s účelem a rozsahem shromažďování osobních údajů společností Facebook, s dalším zpracováním a užíváním údajů ze strany společnosti Facebook a také se svými příslušnými právy a možnostmi nastavení ochrany vašeho soukromí. Jsou k dispozici na adrese: https://en-us.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook přímo spojila váš profil na Facebooku s údaji shromážděnými prostřednictvím našich webových stránek, musíte se odhlásit z Facebooku dříve, než navštívíte naše webové stránky. Také můžete zcela zabránit tomu, aby byly zásuvné moduly pro Facebook načteny, když použijete doplňky pro váš prohlížeč, např. „Facebook blocker": http://www.netzstrategen.com/sagen/facebook-plugin-blocker/.

Pokud se u výše popsaných dat jedná o osobní údaje, je právním základem pro jejich zpracování čl. 6 odst. 1, první pododstavec, písm. f) GDPR.

Použití zásuvných modulů pro Google a YouTube
Naše webové stránky používají sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly") sociálních sítí Google+ a YouTube. Obě tyto služby poskytuje společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google"). Přehled zásuvných modulů pro Google+ a jejich vzhled najdete na adrese: https://developers.google.com/+/plugins.

Pokud přejdete na stránku v rámci našeho webu, která obsahuje takový zásuvný modul, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Google. Obsah zásuvného modulu je společností Google přenášen přímo do Vašeho prohlížeče a je integrován do stránky. Tímto zapojením získá společnost Google informace, že váš prohlížeč přistoupil na příslušnou stránku v rámci našeho webu, i když nemáte profil na Google+ nebo nemáte účet na YouTube nebo nejste v daném okamžiku přihlášeni na Google+/YouTube. Tyto informace (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny z vašeho prohlížeče přímo na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy.

Jste-li zaregistrováni na Google+/YouTube, bude společnosti Google schopna přímo spojit vaši návštěvu na našich webových stránkách s vaším konkrétním účtem. Chtěli bychom zdůraznit, že v rámci našeho postavení poskytovatele webových stránek nejsme informováni o obsahu přenášených dat, ani o jejich využívání společností Google. Prosím, prostudujte si zásady ochrany osobních údajů společnosti Google, abyste se seznámili s účelem a rozsahem shromažďování osobních údajů společností Google, s dalším zpracováním a užíváním dat ze strany společnosti Google a také se svými příslušnými právy a s možnostmi nastavení ochrany vašeho soukromí. Jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/privacy.

Pokud si nepřejete, aby společnost Google přímo spojila váš účet na Google+/YouTube s údaji shromážděnými prostřednictvím našich webových stránek, musíte se odhlásit z Google+/YouTube dříve, než navštívíte naše webové stránky. Také můžete zcela zabránit tomu, aby byly zásuvné moduly pro Google načteny, když použijete doplňky pro váš prohlížeč, např. blokovač skriptů „NoScript": http://noscript.net/.

Právním základem pro zpracování osobních údajů za použití zásuvného modulu je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. b) nebo f) GDPR.

Použití zásuvných modulů pro Twitter
Naše webové stránky používají sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly") mikroblogovací služby Twitter, kterou provozuje Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („společnost Twitter"). Přehled zásuvných modulů pro Twitter a jejich vzhled najdete na adrese: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html.

Pokud přejdete na stránku v rámci našeho webu, která obsahuje takový zásuvný modul, Váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Twitter. Obsah zásuvného modulu je přenášen přímo do Vašeho prohlížeče společností Twitter a je integrován do stránky. Tímto zapojením získá společnost Twitter informaci, že váš prohlížeč přistoupil na příslušnou stránku v rámci našeho webu, i když nemáte profil na Twitteru nebo nejste v daném okamžiku přihlášeni na Twitter. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny z vašeho prohlížeče přímo na server společnosti Twitter v USA, kde jsou uloženy.

Jste-li přihlášení na Twitteru, bude společnost Twitter schopna přímo spojit vaši návštěvu na našich webových stránkách s vaším účtem na Twitteru. Tyto informace budou také zveřejněny na vašem účtu na Twitteru a budou zobrazeny vašim kontaktům. Chtěli bychom zdůraznit, že v rámci našeho postavení poskytovatele webových stránek nejsme informováni o obsahu přenášených dat, ani o jejich využívání společností Twitter. Prosím, prostudujte si zásady ochrany osobních údajů společnosti Twitter, abyste se seznámili s účelem a rozsahem shromažďování osobních údajů společností Twitter, s dalším zpracováním a užívání dat ze strany společnosti Twitter a také se svými příslušnými právy a s možnostmi nastavení ochrany vašeho soukromí. Jsou k dispozici na adrese: https://twitter.com/privacy.

Pokud si nepřejete, aby společnost Twitter přímo spojila váš účet na Twitteru s údaji shromážděnými prostřednictvím našich webových stránek, musíte se odhlásit z Twitteru dříve, než navštívíte naše webové stránky. Také můžete zcela zabránit tomu, aby byly zásuvné moduly pro Twitter načteny, když použijete doplňky pro váš prohlížeč, např. blokovač skriptů „NoScript": http://noscript.net/.

Právním základem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím použití zásuvného modulu je čl. 6 odst. 1, první pododstavecpísm. b) nebo f) GDPR.

Použití zásuvných modulů pro Instagram
Naše webové stránky používají tak zvané sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly") pro síť Instagram, kterou provozuje Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („společnost Instagram"). Tyto zásuvné moduly jsou označeny logem Instagramu, jako například ve formě „fotoaparátu Instagramu". Přehled zásuvných modulů pro Instagram a jejich vzhled najdete na adrese: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Když přejdete na stránku v rámci našeho webu, která obsahuje takový zásuvný modul, váš prohlížeč naváže spojení se servery společnosti Instagram. Obsah zásuvného modulu je předáván přímo od společnosti Instagram do vašeho prohlížeče a je integrován do stránky. Tímto zapojením získává společnost Instagram informace, že Váš prohlížeč přistoupil na příslušnou stránku v rámci našeho webu, i když nemáte profil na Instagramu nebo nejste v daném okamžiku přihlášeni na Instagram. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny z Vašeho prohlížeče přímo na server společnosti Instagram v USA, kde jsou uloženy.

Jste-li přihlášení na Instagram, může společnost Instagram přímo spojit Vaši návštěvu na našich webových stránkách s vaším účtem na Instagramu. Pokud nějaký způsobem použijete zásuvný modul, např. kliknete na tlačítko „Instagram", budou tyto informace rovněž přeneseny přímo na server společnosti Instagram, kde budou uloženy. Tyto informace budou také zveřejněny na vašem účtu na Instagramu a budou zobrazeny vašim kontaktům, které zde máte.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů společností Instagram a o dalším zpracování a užívání dat společností Instagram stejně jako o vašich příslušných právech a možných nastaveních na ochranu vašeho soukromí najdete v zásadách ochrany soukromí společnosti Instagram. Jsou k dispozici na adrese: https://help.instagram.com/155833707900388/.

Pokud si nepřejete, aby společnost Instagram přímo spojila údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek s vaším účtem na Instagramu, musíte se odhlásit z Instagramu dříve, než navštívíte naše webové stránky. Také můžete zcela zabránit tomu, aby byly zásuvné moduly pro Instagram načteny, když použijete doplňky pro váš prohlížeč, např. blokovač skriptů „NoScript":(http://noscript.net/).

Právním základem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím použití zásuvného modulu je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. b) nebo f) GDPR.

Objednávání tiskovin
Pokud používáte na webových stránkách kontaktní formulář nebo pokud objednáváte tiskoviny, potřebujeme vaše osobní údaje, jako např. vaše jméno a příjmení, poštovní adresu a e-mail. Tyto údaje jsou zpracovány výhradně za účelem správného zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje se používají vždy pouze v rozsahu, který je pro tento účel nezbytný. V případě potřeby, např. když se vaše žádost týká objednání tiskovin dodávaných jinou společností skupiny STIHL, budou vaše údaje předány této jiné společnosti skupiny STIHL, pokud a jakmile to bude nutné ke zpracování objednávky. Právním základem pro zpracování údajů popsané výše je čl. 6 odst. 1, první pododstavec., písm. b) popř. f) GDPR.

Doba zpracování uživatelských údajů
Vaše osobní uživatelské údaje získané během návštěvy našich webových stránek budou vymazány po uplynutí 7 dnů. Jinak budou údaje uvedené v tomto oddíle vymazány, jakmile již nebudou nezbytné pro popsané účely, pokud však zákonná ustanovení nestanoví delší uložení.

Vaše práva
Máte právo být informováni o osobních údajích zpracovávaných společností STIHL a pokud jsou splněny příslušné zákonné předpoklady, máte právo na opravu, výmaz a omezení zpracování. Máte dále právo získat osobní údaje, které jste poskytli, v strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. To zahrnuje právo předat tyto údaje jinému správci. Pokud je to technicky proveditelné, můžete také požadovat, aby společnost STIHL předala osobní údaje přímo jinému správci.

Pro uplatnění výše uvedených práv stejně jako v případě dotazů a stížností týkajících se užívání vašich osobních údajů se můžete obrátit na pracovníka pro ochranu údajů společnosti STIHL:

Kontakt na pracovníka pro ochranu údajů:
ANDREAS STIHL spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice
E-mail: ochrana.dat@stihl.cz

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Prohlášení o ochraně osobních údajů ke dni: 18. května 2018