Modřice, 01/20/2015

Hans Peter Stihl vstoupil do Síně slávy

německých rodinných společností

Hans Peter Stihl vstoupil do Síně slávy Zoom

Hans Peter Stihl vedl firmu 29 let a v současnosti je členem správní rady. Své poděkování za cenu vyjádřil slovy: „Toto ocenění jen potvrzuje význam rodinných firem pro celou německou ekonomiku. Jsem pevně přesvědčen o tom, že vedení společnosti musí převzít zodpovědnost nejen za své podnikání a zaměstnance, ale také za svou ekonomickou roli ve společnosti. Svých závazků pak může dostát jen tehdy, pokud celá společnost zůstane úspěšnou dlouhodobě. A toho jsme myslím dosáhli díky systematickému plnění našich ambiciózních cílů a dlouhodobému plánování."

Moderátor večera, předseda globální auditorské firmy KPMG AG Klaus Becker, ocenil podnikatelské úspěchy Hanse Petera Stihla, a to zejména vytvoření mezinárodní výrobní a distribuční sítě, kterou s velkým zápalem rozšiřoval na konci šedesátých let i dlouho poté. „Skutečným úspěchem Hanse Petera Stihla byla transformace společnosti prodávající skvěle technicky zpracované motorové pily. Jako jeden z prvních, mnohem dříve než ostatní, se odvážil exportovat a vstoupit na zahraniční trhy. Jeho podnikatelská povaha a smysl pro další rozvoj položily základní kámen pro celosvětový úspěch." řekl Becker.

Hans Peter Stihl vstoupil do společnosti STIHL v roce 1960 jako asistent správní rady. V té době byl obrat společnosti 20 milionů německých marek. V roce 2013 firma STIHL dosáhla obratu 2,8 miliardy euro a celosvětově zaměstnává na 14 000 lidí. Kromě práce ve firmě se Hans Peter Stihl aktivně podílel na dalších obchodních projektech. V letech 1980 -1988 byl předsedou Federace Bádensko-Württembergského kovoprůmyslu ve Stuttgartu, a současně zastával do roku 2001 pozici prezidenta Svazu německých obchodních komor a průmyslu a Obchodní komory ve Stuttgartu. Hans Peter Stihl je nyní čestným presidentem obou komor a také čestným konzulem Singapurské republiky pro německé spolkové státy Bádensko-Württembergsko, Hessensko, Porýní-Falc a Sársko.