Návody k použití

Návody k použití STIHL

Upozornění:

  • STIHL neustále zdokonaluje další vývoj všech produktů a zároveň také dochází k aktualizaci těchto uživatelských návodů, aby byly aktuální a odpovídaly nejnovějšímu stavu techniky. Tento fakt může způsobit, že aktuální verze návodu je novější, než Váš stoj a tudíž může obsahovat drobné odchylky.
  • Návody k použití drobného sortimentu naleznete zde.
  • Pro některé starší stroje nejsou návody k dispozici v elektronické podobě. V těchto případech se obraťte na svého odborného prodejce.
  • Pro přehlednost o jednotlivých jazykových verzích jsou jednotlivé jazykové verze označeny v závorkách, např. "CZ" označuje češtinu.