Příslušenství STIHL

Ochrana rukou a nohou

Obuv a rukavice

Když dochází při práci s motorovým nářadím k víření kamenů, nečistoty, vody nebo pilin, jsou v první řadě ohroženy ruce a nohy. Abyste se podle druhu práce přiměřeně chránili, nabízí STIHL rozsáhlý sortiment speciálních rukavic a bot.

Motorové pily STIHL - kožené boty s ochranou proti pořezání

Gumové holínky pro práci v lese

Pracovní rukavice