Personální politika a podnikatelské mravní zásady

Personální politika a podnikatelské mravní zásady

Kultura podnikání firmy STIHL není teoretickou fikcí, ale živým světem, který vzniknul a vyrostl spolu s ní, v průběhu její historie a vytvářeným všemi zaměstnanci.

Kontinuita a základní kompetence

Nezávislý rodinný podnik

Striktní orientace na zákazníka

Firemní zaměstnanecká kultura a zásady vedení

Kvalita bez kompromisů

Mezinárodní zaměření

Férovost a odpovědnost