Ochrana sluchu

Na těchto stránkách jsme pro Vás shrnuli poznatky a pokyny k ochraně sluchu a používání bezpečnostních pomůcek. Konkrétní ochranné pomůcky najdete na produktových stránkách.

 

Ochrana sluchu uživatelů motorových strojů

Ochrana zdraví uživatelů motorových strojů byla vždy považována firmou STIHL za zcela elementární požadavek. Pro bezpečné používání všech výrobků, vydávajících provozní hluk proto nabízíme širokou paletu ochranných pomůcek na ochranu sluchu. 

Zdravotní rizika způsobená hlukem

Při pobytu v hlučném prostředí nebo při práci s příslušným nářadím a stroji je sluch namáhán vysokou hladinou akustického tlaku. Zvláště když působí vyšší hladina po delší dobu, může dojít k poškození lidského sluchu.

Nedoslýchavost se většinou zjistí příliš pozdě a nedá se již léčit. Osoby s narušeným sluchem již nevnímají výstražné signály, jako jsou houkačky a sirény a jsou tak vystaveny zvýšenému riziku při práci a v silničním provozu. Komunikace s jinými osobami je silně omezená, protože již nemohou sledovat rozhovory.

Důsledný používáním správné ochrany sluchu je možné nedoslýchavosti předejít.

Jak je hlučný je můj stroj?

Jak se posuzuje hlasitost?

Pro namáhání sluchu není rozhodující jenom hladina akustického tlaku nářadí, ale také doba působení. Z obou těchto veličin se dá vypočítat přijatá dávka, tak zvaná posuzovaná hladina.

Důležité přitom je, aby se jako doba působení hodnotila jen čistá doba provozu (doba chodu motoru) stroje, ne celková pracovní doba pro určitou činnost, přičemž dobu chodu motoru odhaduje uživatel stroje často příliš vysokou.

Na co musím dbát při výběru ochrany sluchu?

Ochrana sluchu musí dostatečně tlumit hluk z okolí, nemá ale úplně potlačovat vnímání důležitých zvuků, jako klaksony, sirény a zvuky strojů (nadřazená ochrana).

Optimální je zbytková hodnocená úroveň na uchu od 75 do 79 dB(A). Hladiny hluku nad 87 dB(A) nejsou v žádném případě přípustné.

Prostředky na ochranu sluchu tlumí v závislosti na konstrukci vnější hluky v různých frekvenčních pásmech různě silně. Tato charakteristika tlumení je popsána parametry H, M a L (High, Medium, Low - vysoká, střední, nízká). Zvuky motorových pil a motorového nářadí STIHL je možno zatřídit podle kmitočtové polohy jako středě až vysoko frekvenční. Při výběru ochrany sluchu se proto musí přihlížet k hodnotě M.

Údržba a skladování pomůcek pro ochranu sluchu